Opzeggen en wederinhuren graf als alternatief voor kosten samenvoegen


17 januari 2011

Vraag nummer: 7826  (oude nummer: 16347)

Ik ben in het bezit gekomen van een familiegraf waarin 3 mensen zijn begraven.
Nu wil ik zelf (en mijn partner) in dit graf begraven worden, maar dan moeten de stoffelijke resten samengevoegd worden zodat er 2 mensen in begraven kunnen worden. De kosten van het samenvoegen zijn erg hoog, zodat ik bedacht heb om op afloopdatum van het graf het graf terug te geven aan de begraafplaats en tegelijk te bedingen dat ik het geruimd weer terug kan kopen. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten omdat in dit geval de ruimingskosten niet door mij betaald hoeven te worden. Denkt u dat ik een kans maak om dit zo te regelen.
Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik schat in dat een dergelijk beding niet mogelijk is. Men is misschien wel goed, maar ook niet gek.

Als u het graf terug geeft, vervallen uw rechten en bent u ook het geld kwijt dat al voor een lopende termijn is betaald. U hebt dan niets meer.

Vele begraafplaatshouders hanteren de regel dat men een graf pas uitgeeft op het moment van een begrafenis. Men kan dus niet vantevoren een graf regelen of reserveren. Hoe het bij uw begraafplaats geregeld is, weet ik niet.
Als men om uitgifte van een graf vraagt, dient men een leeg te graf 'leveren'. Maar het is maar de vraag of men de stoffelijke resten van eerder begravenen onder in hetzelfde graf samen voegt, dan wel elders op de begraafplaats begraaft in een verzamelgraf of knekelput.

Het samenvoegen van stoffelijke resten, vaak ook het schudden van een graf genoemd, heeft alleen zin als men graag de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf wil behouden. Daar is geen garantie op als u het graf terug geeft en nieuwe uitgifte vraagt.
Bovendien heeft het vaak alleen zin als het gaat om een graf met een heel lange looptijd. Dan behoudt men de rechten op die lange looptijd. Maar u ziet af van die resterende looptijd als u het graf terug geeft.

Men moet in situaties als deze de afweging maken of men hecht aan het behoud van stoffelijke resten in hetzelfde graf en hoeveel duurder of goedkoper men uit is als men een heel nieuw graf vraagt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld over de aankoop of het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.