Opruimen van graven; bezwaar broer


25 oktober 2007

Vraag nummer: 5012  (oude nummer: 9815)

Beste Dames/heren,

- In de gemeente Woensdrecht is er een opruimbeleid gekomen voor de algemene begraafplaatsen;

- Voor de herindeling in 1997 is er met de algemene begraafplaatsen nooit wat gedaan met de graven waarvan de termijnen verlopen waren;

- hier is dus nu verandering in gekomen;

- van de graven waarvan de termijnen al jaren verlopen waren zijn de rechthebbende alsnog aangeschreven om alsnog de grafrechten te verlengen of éénmaal af te kopen, dit naar gelang of het een eigen of algemeen graf betreft;

- ook zijn er op de begraafplaatsen borden geplaatst met de mededeling dat er opgeruimd gaat worden en zijn er mededelingen in de plaatselijke kranten geplaatst;

- Nu is de start gemaakt en nu doet het volgende probleem zich voor :

- Op de algemene begraafplaats Scheidreef te Hoogerheide is een eigen graf, verlopen sinds 12 juni 1996.

- De overledene was de echtgenote van de rechthebbende van het graf;

- na gedegen onderzoek is gebleken dat de eerste rechthebbende van het graf is overleden;

- Deze rechthebbende had kinderen, de oudste heeft dus erfrecht en is door ons aangeschreven, hier moet nog wel vermeld worden dat de overledene zelf geen kinderen had en het dus gaat om stiefkinderen van haar.

- Vermelden wij ook nog dat haar vader een reservering van een graf had naast zijn echtgenote, ook deze reservering is verlopen sinds 12 juni 1996.Hij is echter na zijn overlijden niet begraven in dit graf. Voor de verlenging van deze reservering is dus ook de oudste dochter aangeschreven. Op het verzoek tot verlenging van de reservering is wel door de dochter gereageerd en zij heeft verklaard dat zij geen gebruik meer wil maken van de reservering;

- Ons bevreemd het wel dat zij dus geen reactie heeft gegeven op de verlenging van het graf van haar stiefmoeder;

- Nu is door ons de zerk op 19-10-2007 van het graf gehaald en ook reeds vernietigd;

- Nu wil het geval dat een broer van dit bewuste graf boos gereageerd heeft en moeite heeft met de verwijdering;

- Volgens ons is er juist gehandeld, graag zouden wij van u hierop een reactie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

L.C.J.M. van Campo - Hoeks
medewerkster burgerzaken

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens mij is, op basis van uw beschrijving, zorgvuldig en correct gehandeld.

Het is niet mogelijk om de halve wereld aan te schrijven en te vragen of men wellicht belangstelling heeft om een graf in stand te houden. Een nabestaande die zekerheid wenst over de instandhouding van een graf dient ook zelf maatregelen te nemen door tijdig te informeren naar de situatie van het graf en aan te geven dat hij/zij te zijner tijd het graf wel wil overnemen.
In casu zijn vele jaren verlopen en heeft een naast familielid aangegeven dat er geen belangstelling was, c.q. niet op het andere graf gereageerd. Dan houdt het gewoon een keer op.

In casu kan de broer alsnog om een nieuwe uitgifte van het graf vragen; dat er dan geen steen meer is, valt de gemeente onder deze omstandigheden niet te verwijten. De broer kan zelf een nieuwe steen plaatsen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >