Opeisen stoffelijke resten na ruiming


15 augustus 2016

Vraag nummer: 47015

Geachte Mr. Van der Putten,

een opdrachtgever van een begraving in een Algemeen graf geeft te kennen dat hij de stoffelijke resten na 10 jaar in zijn bezit wil krijgen voor wetenschappelijke/onderwijs doeleinden. Dus niet voor herbegraven of cremeren. Ik heb aangegeven dat dit niet mogelijk is en wil mij daarbij beroepen op artikel 31 van de Wlb. Hij stelt dat ik niet kan nagaan waar alle, of een deel van resten blijven, als hij wel aangeeft deze te willen herbegraven/cremeren. In onze vergunningaanvraag voor op en herbegraven/cremeren wordt wel geƫist wat de bestemming is van de resten.
Ik kan niet nagaan wat er met de stoffelijke resten gebeurd in de periode nadat ze zijn opgehaald en worden aangeboden bij een andere begraafplaats of crematorium.
Voor lichaamsdelen die "over" zijn na ter beschikking stelling van de wetenschap is Artikel 31 niet van toepassing?

Is voor mij Artikel 31 voldoende om meneer zijn verzoek niet te honoreren, of zijn er uitzonderingen mogelijk.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet,

Ron van Looij.
Beheerder gemeentelijke begraafplaats Alkmaar.

Antwoord:

Geachte heer,

Na een ruiming kan niemand stoffelijke resten krijgen (tenzij het om een opgraving gaat, die gemakshalve tijdens de ruiming van een vak wordt uitgevoerd). Artikel 31 Wlb geeft een gelimiteerde bestemming aan (begraven of cremeren), onder verantwoordelijkheid van de houder van de begraafplaats.

Voor een opgraving is vergunning van de burgemeester ex artikel 29 Wlb nodig. In een dergelijke vergunning wordt ook altijd aangegeven wat de bestemming van de stoffelijke resten is, omdat de vergunning tevens fungeert als verlof tot begraven of tot cremeren van de stoffelijke resten op de andere begraafplaats of bij het crematorium.
In theorie zou het mijns inziens niet onmogelijk zijn om iemand op te graven of het lichaam alsnog ter beschikking van de wetenschap te stellen. Maar dan zou er ook een verklaring van een wetenschappelijk instituut moeten zijn dat men de stoffelijke resten graag heeft en dat ze voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gebruikt gaan worden. En blijft natuurlijk ook een vergunning van de burgemeester nodig.

Als iemand al stelt dat de gemeente niet kan nagaan waar alle resten, of een deel van de resten blijven, als hij wel aangeeft deze te willen herbegraven/cremeren, is het al duidelijk dat iemand bedoelingen heeft die niet stroken met de wet. Overigens is het wegnemen van de stoffelijke resten of een deel van de resten een strafbare handeling. Na een opgraving zijn de stoffelijke resten nog steeds een lijk in de zin van de wet. Artikel 80 Wlb regelt o.a.: > Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: 1 het (...), wegmaken, vervoeren, vernietigen, (...) van een lijk (...).

Het is overigens mogelijk aan een vergunning voor een opgraving ook nadere eisen aan het vervoer te stellen, bijvoorbeeld dat het door een derde partij moet geschieden en dat de kist verzegeld wordt. De vervoerder moet de verzegelde kist dan bij de begraafplaats of het crematorium afgeven. De betreffende begraafplaats of crematorium krijgt een afschrift van de vergunning en weet dat er een verzegelde kist komt. Als het zegel verbroken is, kan meteen de politie worden ingeschakeld.

Inderdaad is artikel 31 niet van toepassing op lichaamsdelen die "over" zijn na ter beschikking stelling van de wetenschap. Maar ik heb nog nooit gehoord dat in Nederland bij ontleding bepaalde lichaamsdelen niet gebruikt zouden worden. Voor zover ik weet wordt alles verbruikt.

Als er een aanvraag komt om na ruiming stoffelijke resten af te staan. kan dat verzoek makkelijk worden afgewezen aan de hand van artikel 31 lid 3 (De overblijfselen der lijken worden op een begraafplaats ter aarde besteld of, met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, in een crematorium gecremeerd. In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de houder van de begraafplaats, wel te verstaan. Nabestaanden staan hier buiten.
Als er een aanvraag komt voor een opgraving ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, zou ik als ik uw gemeente was, vragen om een verklaring van het beoogde wetenschappelijke instituut te overleggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.