Opdracht tot ruimen van graf voor verstrijken grafrechten / weigering overdracht van grafrechten


9 februari 2009

Vraag nummer: 6160  (oude nummer: 12303)

Geachte heer van der Putten,

Mijn moeder is nu 14 jaar geleden overleden (in 1995 begraven op een gemeentelijke begraafplaats van Axxxxxx). Mijn vader, mijn zus en ik hebben altijd aangegeven dat wij bijgezet willen worden in de (twee) graven waarin mij moeder nu ligt. Mijn vader heeft het grafrecht.
Onlangs heeft mijn vader ons (de kinderen) een mail gestuurd dat hij het graf laat ruimen omdat de rechten van het graf zijn afgelopen. Bij navraag blijkt echter dat de rechten nog niet zijn afgelopen en doorlopen tot 2015, maar mijn vader blijkt de opdracht gegeven te hebben tot het ruimen van het graf (zonder overleg met ons, zijn kinderen). Daarnaast blijken een aantal facturen niet betaald.
De gemeente (lees begraafplaats) stelt zich op het volgende standpunt; er is een opdracht gegeven door degene die het grafrecht heeft en dat zal gerespecteerd worden. Wel hebben ze ons de gelegenheid geboden om in de komende week tot twee weken er uit te komen met onze vader. Dat wil zeggen hem zijn opdracht in te laten trekken en het grafrecht over te dragen aan ons (de kinderen) zodat wij over het graf kunnen beschikken en de facturen kunnen betalen.
Ondanks dat wij altijd een normaal contact hebben gehad met mijn vader lijkt het er op dit moment op dat hij niet tot rede vatbaar is, het graf moet weg. Een duidelijke reden is daar niet voor (behalve dat hij een nieuwe partner heeft die het graf van haar vorige man laat ruimen). Hij ontneemt daarmee wel ons de kans om bijgezet te worden in het graf van onze moeder (zoals door ons meermaals is besproken na het overlijden van mijn moeder).
Wat kunnen wij op dit moment (behoudens de diplomatieke weg) nog op het juridische vlak bereiken? Denkt u dat wij een goede kans maken bij een rechter om het overzetten van het grafrecht af te dwingen en het ruimen van het graf te stoppen? Kunnen wij een langere periode bij de begraafplaats afdwingen dat het graf niet geruimd zal worden? Mag de gemeente dit graf ruimen voor het aflopen van de grafrechten?

Met vriendelijke groet, en alvast hartelijk dank.

LP

Antwoord:

Geachte heer,

De Verordening op het gebruik en beheer van de begraafplaats van de gemeente Axxxxxxx, uit 1990, kent inderdaad de mogelijkheid om graven op verzoek van de rechthebbende te laten ruimen. De directie van de begraafplaats neemt een juist standpunt in.

In het door u beschreven geval zou je kunnen zeggen dat sprake is van misbruik van recht, als de rechthebbende van deze mogelijkheid gebruik maakt. Er is m.i. geen objectief belang bij het ruimen van het graf, het kost alleen maar extra geld. Er is wel een objectief belang om het graf voort te laten bestaan en u en uw zus in de gelegenheid te stellen om de grafrechten over te nemen.

Op het juridische vlak zie ik wel mogelijkheden in een rechtszaak. Ik ken geen vergelijkbare voorbeelden met betrekking tot graven, maar wel over asbussen. In alle mij bekende kwesties waarin moest worden gekozen tussen het wel of niet verstrooien van as, koos de rechter voor behoud van de as (behalve als een andere wens van de overledene bekend was). In dit geval is de kans groot dat de rechter ook zal kiezen voor het behoud van het graf.
Ik adviseer u om u met spoed tot een advocaat te wenden. De begraafplaats kan de opdracht van de rechthebbende slechts korte tijd ophouden. U kunt dit alleen met een kort geding tegen uw vader voorkomen, als minnelijk overleg geen oplossing biedt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >