Opdracht tot ruimen van gekocht graf


9 december 2008

Vraag nummer: 5960  (oude nummer: 11920)

Een nabestaande heeft ons de opdracht gegeven een gekocht graf te laten ruimen. Kunnen wij dit graf na de ruiming weer uitgeven of blijft dit eigendom van de nabestaande?
Bvd voor uw reactie

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Niemand kan opdracht geven om een graf te ruimen, behalve om het te schudden voor hergebruik.
Het ruimen is een besluit van de houder van de begraafplaats.

De beheersverordening van uw gemeente - althans niet de versie van 22 december 1994 die in januari 1998 opnieuwe is vastgesteld - kent geen mogelijkheid voor een rechthebbende om opdracht te geven een graf te ruimen.
En een nabestaande die geen rechthebbende is, heeft natuurlijk al helemaal niets te zeggen.

Soms willen rechthebbenden een graf alleen laten ruimen om te voorkomen dat andere nabestaanden het grafrecht voortzetten. Dat is een vorm van misbruik van recht.
Zie meerdere vragen over dit onderwerp in de subrubriek Begraven > Graf ruimen.

Er zijn twee mogelijkheden:
1) De rechthebbende doet afstand van de grafrechten. Dan vervallen de grafrechten en kan - maar moet het niet meteen - de houder van de begraafplaats het graf ruimen. Het graf kan dan weer ter beschikking worden gesteld van derden. Dat kunnen vreemden zijn, maar ook andere nabestaanden die het graf in stand willen houden.
2) De rechthebbende kan het graf laten schudden om weer ruimte te krijgen voor nieuwe bijzettingen. Dat kan alleen als de verordening het schudden van graven toestaat. Door het schudden vervallen de grafrechten niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >