Ontruiming van familie graf zonder toestemming biologische kinderen


13 mei 2009

Vraag nummer: 6517  (oude nummer: 12998)

hallo. onze situatie is als volgt. ons vader is in het familie graf bijgezet 15 jaar geleden bij opa en oma. nu zonder dat wij hiervan op de hoogte gesteld zijn, moet omdat de oudste dochter van opa en oma besloten heeft geen grafrechten meer te betalen dat het maar ontruimt moet worden. wij echter kwamen op begraaf plaats pas erachter dat de grafsteen inmiddels verwijdert is
dit alles is dus gebeurt zonder dat wij de 3 biologische kinderen daar van af wisten en dan ook geen toestemming gegeven hebben, wij niet voor keuzes gesteld zijn.
kan een oudste enig levende dochter en van vaders een zus dit beslissen zonder ons. en ons nu voor kosten van nieuwe grafsteen op laten draaien. al onze gegeven spulletjes zoals foto grafboek etc zijn weg.. gelukkig zijn we wel op tijd geweest dus voordat ze het graf zelf geleegt hebben. we hebben alleen nog een stoffelijk overschot. en geen verzekering meer zoals bvb dela

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dat dat kan blijkt nu wel.
Dat is altijd het probleem als men de grafrechten als meest naaste familie niet zelf heeft. Dat je dan voor vervelende verrassingen kunt komen te staan.
Ik wijs er in deze rubriek vaker op dat er problemen kunnen komen als men een ouder, man/vrouw of kind laat begraven in een graf waar anderen de rechten van hebben. Je hebt het dan niet in eigen hand. Het zou attent geweest zijn van die tante dat ze u geïnformeerd zou hebben, maar blijkbaar zijn de familieverhoudingen niet zo close. Juist dan moet men zelf goed oppassen.

Want de persoon op wiens naam het graf staat, de rechthebbende, kan alleen beslissen. Men hoeft geen andere familieleden te horen. De begraafplaats kent die ook niet.

Maar - moet ik dan toch een beetje streng zeggen - u had dit kunnen voorkomen door zelf tijdig naar de situatie te informeren. Of bij die tante of beter nog bij de administratie van de begraafplaats. Dan had u geweten wanneer de grafrechten afliepen en had u de rechten zelf tijdig kunnen verlengen.
Als u tijdig bij de begraafplaats had gezegd dat u belangstelling had als de tante de grafrechten niet zou verlengen, had de begraafplaats u kunnen benaderen als de termijn afliep.

U hebt nu nog geluk dat de inhoud van het graf niet geruimd is. Het is natuurlijk erg jammer dat er nu weer kosten van een nieuw monument komen. Maar ja, het is ook een beetje uw eigen schuld. Als u eerder had bedacht te informeren wanneer de rechten zouden aflopen, zou u het voorkomen kunnen hebben. Men moet eigenlijk binnen 10 jaar na de laatste begraving informeren hoe het verder gaat. Want alleen 10 jaar na de laatste begrafenis in een graf zijn zeker.

Overigens bestaan er geen verzekeringen voor dit soort situaties.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.