Nooit betaald graf ruimen?


23 oktober 2009

Vraag nummer: 7008  (oude nummer: 14160)

Geachte heer Van der Putten,

Wij hebben een familiegraf uitgegeven in 1987 voor 30 jaren waarvan de termijn dus in 2017 eindigt.

De kosten van dit graf zijn echter door de familie nooit betaald.

Mogen wij dit graf, nu de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar sinds 1997 is verstreken, zonder meer ruimen of moeten wij wachten tot 2017?

Graag horen wij van u wat mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Administratie Parochie X

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Belangrijk is eerst de vraag of u een grafbrief voor dit graf hebt uitgegeven. Als u een grafbrief hebt uitgegeven waarmee het grafrecht gevestigd is, kunt u dat niet zonder meer intrekken. Of een grafrecht bestaat is niet afhankelijk van de vraag of er voor betaald is of niet, tenzij dat als nadrukkelijk voorbehoud in de grafbrief of een beheersreglement is opgenomen. Als geen grafbrief is uitgegeven kun je je op het standpunt stellen dat geen grafrecht gevestigd is, ook al is dat voor een graf uit 1987 een minder hard argument dan voor een graf dat sinds 1 juli 1991 is uitgegeven. Sinds die datum is namelijk een schriftelijke vastlegging een voorwaarde voor het bestaan van het grafrecht; voor die datum niet.

Een andere vraag is of u in uw beheersreglement hebt opgenomen dat grafrechten vervallen kunnen worden verklaard als er niet voor betaald is. Ik adviseer om altijd een dergelijke voorwaarde in beheersverordeningen of -reglementen op te nemen.
Ik heb een dergelijke voorwaarde (Het bestuur kan de grafrechten vervallen verklaren: a. indien de betaling van het gebruiksrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht - ondanks een aanmaning - niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied; etc.) o.a. opgenomen in model-artikelen die ik in 2002 op deze site heb gepubliceerd (zie http://uitvaart.nl/advies_juridisch_1_2094.html ) en die ook in een artikel in het vakblad De Begraafplaats zijn opgenomen (vermoedelijk voorjaar 2003).

Als wel een grafbrief is uitgegeven en er geen voorbehoud in de grafbrief of het reglement staat met betrekking tot betaling, mag u het graf niet ruimen binnen de tijd van 30 jaar waarvoor het graf is uitgegeven. Dat is mijns inziens niet redelijk, maar ja, dan had de parochie zich juridisch goed moeten indekken.
Als dat inmiddels nog niet gebeurd is, kan dat natuurlijk voor de toekomst met andere graven wel: pas uw reglement aan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >