Na schudden begraven voor 2 of 3 personen?


5 oktober 2007

Vraag nummer: 4971  (oude nummer: 9757)

Geachte heer,
In 2004 is mijn man overleden. Wij hadden een altijd durend graf overgenomen van familie. Hier waren reeds 3 personen begraven. De laatste was al bijna 50 jaar geleden overleden. Het graf is toen geschud, waarna mijn man er in begraven is. Onlangs zag ik in de papieren staan dat het graf na het schudden voor 2 personen gebruikt kon worden. Het was echter een graf geweest voor 3 personen, kunnen ze dat dan zomaar veranderen bij de gemeente Graafstroom? Mijn 2e vraag is dat ik voor het schudden dezelfde prijs moest betalen als voor een nieuw graf. Kan dit zomaar? We dachten dat we een goedkoop graf hadden omdat we het eigendomsbewijs al jaren in ons bezit hadden, maar nu moest ik toch net zoveel betalen. Is dat normaal? Hier wordt toch het hergebruik van een graf niet meebevorderd?
Bijvoorbaat hartelijk dank voor uw antwoorden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente mag het gebruik van het graf niet beperken in die zin dat er na het schudden ruimte voor slechts 2 personen ontstaat. Het recht was onbeperkt en dat blijft zo.
Ik heb er ook even de beheersverordening van de gemeente Graafstroom op na gekeken en zie geen geldige reden of regel om het gebruik te beperken. En al stond er wel een beperkende regel in de verordening, dan zou die nog niet geldig zijn voor oude graven van vóór de datum van invoering van die regel.

Welk tarief voor het schudden van het graf betaald moet worden, is een andere zaak. De gemeente kan inderdaad een fors tarief vragen, waarbij de kosten (nagenoeg) even hoog zijn als de kosten van een nieuw graf.
In casu rekent Graafstroom een tarief van € 1.500,- voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende. De kosten van een nieuw graf, één (kist) diep, bedragen € 1.421,- en van een graf dat twee diep is, € 2.842,-. Maar dat zijn, voor zover ik kan zien, graven voor 30 jaar. (Op de site van de gemeente met algemene informatie over grafuitgifte staat waarschijnlijk nog een oud tarief van een vorig jaar van € 2.650,-). Dan is per saldo het schudden van een graf voor onbepaalde tijd toch goedkoper, zeker voor een meer-persoons graf. Het tarief van € 1.500,- geldt mijns inziens voor het schudden van het gehele graf. In een 3-persoons graf behoort dan ruimte voor 3 nieuwe kisten gemaakt te worden.

Een gemeente heeft een beperkt belang bij het hergebruik van graven. De gemeente heeft er ook belang bij om nieuwe graven uit te geven en daar inkomsten mee te genereren. De aanleg en het onderhoud van begraafplaatsen zijn duur. Met het hergebruik van graven voorkomt men noodzaak en kosten van uitbreiding van een begraafplaats. Maar of dat dit financieel ook gunstig is voor een gemeente verschilt natuurlijk van situatie tot situatie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.