Moeder wil graf man laten ruimen; kind wil graf vader behouden 2


4 maart 2016

Vraag nummer: 45426

Allereerst hartelijk bedankt voor uw snelle antwoord op mijn vraag over het ruimen van het graf van mijn vader.
Inmiddels contact gehad met mijn moeder die blijft er bij dat het haar echtgenoot was en zij beslist en het graf moet weg! Zij heeft met de beheerder van de begraafplaats gebeld en opdracht gegeven tot ruimen. Zelf heb ik inmiddels ook met hem gebeld en hij heeft gezegd dat ik er met mijn moeder moet uitkomen. Maar dit gaat niet lukken. Ik heb een brief met verzoek voor overname grafrechten met daarbij de kopie van mijn vraag en Uw antwoord. Ik ben echt bang dat het graf alsnog geruimd gaat worden. Heb ik echt haar handtekening of toestemming nodig?
Ps een van mijn broers wil ook niet dat het graf geruimd wordt.
Nogmaals hartelijk dank vriendelijk groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Even voor het kunnen volgen van het verhaal: uw eerste vraag was Moeder wil graf man laten ruimen; kind wil graf vader behouden van tien dagen geleden. Ik heb ook weer de kop van uw vraag aangepast, want alleen het woordje 'ruimen' als titel zegt niets in een lijst van 324 vragen die over ruimingen gaan.

Ik heb vandaag met u gemaild om te vragen om welke begraafplaats het gaat. Dat is namelijk relevant voor de actie die u kunt ondernemen.
Als het een gemeentelijke begraafplaats is kunt u een formele brief schrijven aan burgemeester en wethouders en vragen om het graf opnieuw aan u uit te geven. Als men dat zou weigeren - maar dat is niet te verwachten - dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat zou behandeld worden door een onafhankelijke commissie.
Echter, sommige gemeenten geven in hun beheersverordening rechthebbenden het recht om graven te kunnen ruimen. Daar betalen ze dan ook extra voor. Dan is daar weinig anders tegen te doen dan om de zaak aan de rechter voor te leggen. Maar dat is hier dus niet aan de orde.

Het gaat hier echter om een RK begraafplaats. Ik heb op internet naar een site van deze parochie en gegevens over de begraafplaats gezocht, maar kan niets vinden. Alleen de bevestiging dat er een begraafplaats is, want de gemeente Schinnen geeft in 2012 een vergunning af voor de bouw van galerijgraven. Ofwel de parochie gebruikt geen begraafplaatsreglement, of men gebruikt het RK model van een reglement voor het beheer van een begraafplaats. Echter, dit model-reglement geeft geen recht voor rechthebbenden om het ruimen van een graf te eisen. Daar beslist de parochie zelf over, volgens het reglement. En dat is ook zo, als men geen reglement heeft.

Ik zie deze kwestie zo dat de begraafplaatsbeheerder zich onder druk laat zetten door uw moeder, maar uw moeder heeft geen enkel recht om te vorderen dat het graf wordt geruimd. De parochie is helemaal vrij om, nadat uw moeder de rechten niet verlengd heeft, het graf aan u uit te geven. Ik zou niet weten waarom men dat niet zou willen doen.
Als deze begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen als de begraafplaatshouder blijft weigeren het graf na afstand van uw moeder aan uw uit te geven. Ik vrees echter dat de begraafplaats geen lid is.

Het staat voor mij vast dat als deze kwestie tot een rechtszaak zou leiden, iedere rechter zou besluiten om het graf te laten bestaan. Niemand kan een redelijk belang hebben bij het laten ruimen van een graf; kinderen en anderen kunnen wel een redelijk belang hebben bij het voort laten bestaan van het graf.
Nu is een rechtszaak kostbaar en emotioneel zeer belastend, zodat ik u dat niet direct kan aanbevelen. Maar als u een rechtszaak zou beginnen, zult u hem winnen. U kunt dus overwegen om een advocaat te zoeken. De rechtszaak zou trouwens primair tegen de parochie dienen te worden gevoerd; die handelt apert onredelijk als men u het grafrecht niet wil geven.

Misschien hebt u een rechtsbijstandsverzekering waar u een beroep op kunt doen. Of heeft uw broer die het graf ook wil behouden, een dergelijke verzekering. Hij heeft eenzelfde belang.

Ik snap dat de beheerder van de begraafplaats dit een vervelende kwestie vindt, want hij wil met niemand ruzie. Maar als uw moeder onredelijk blijft, moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen. En het graf aan u uitgeven. Als hij dat niet wil, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de parochie.
Heeft ook dat geen effect, dan zou u kunnen overwegen om provinciaal of zelfs landelijk publiciteit te zoeken voor deze kwestie. Voor met name De Telegraaf en het AD en Hart voor Nederland zijn dit interessante kwesties.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.