Kosten verwijderen grafsteen


28 juli 2009

Vraag nummer: 6751  (oude nummer: 13498)

Als de begraafplaatshouder niet kan aantonen dat op het moment van uitgifte graf de kosten voor verwijderen steen niet bekend waren ,moet ik dan niet de hoge kosten van verwijdering betalen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U formuleert uw vraag nogal ingewikkeld met al die 'niet-en' in de tekst.

Men is alleen kosten voor het verwijderen van een grafsteen bij het aflopen van de grafrechten verschuldigd als:
1. dat al in een grafbrief of grafakte voor het graf staat, of
2. als de begraafplaatshouder kan aantonen dat dit al genoemd staat in een reglement, verordening of prijslijst die geldig waren op het moment dat het graf werd uitgegeven.

In alle andere gevallen moet en mag men er van uitgaan dat de kosten van ruiming van het graf en de grafsteen in de prijs bij uitgifte verwerkt zitten.
De begraafplaats mag een vrijwillige bijdrage vragen (net zo goed als ik een vrijwillige bijdrage mag vragen voor het beantwoorden van deze vraag), maar men is niet verplicht om dergelijke kosten te betalen.

Als de betreffende begraafplaats een gemeente is, kan men een klacht indienen bij B&W.
Als de betreffende begraafplaats een kerkelijke of andere niet-gemeentelijke begraafplaats is en is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (www.begraafplaats.nl), kan men - als men er samen niet uit komt - een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen (www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl).

Zie vergelijkbare vragen over de kosten van het ruimen van een grafsteen, die al jaren geleden uitgebreider zijn beantwoord, in de sub-rubrieken
Begraven > Graf ruimen,
Begraven > Grafsteen/monument en
Begraven > Verordening/reglement.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >