Kosten van een koopgraf wat nooit geruimd mag worden


13 mei 2009

Vraag nummer: 6516  (oude nummer: 12997)

hoeveel kost een graf wat nooit geruimd mag worden?
alvast bedankt voor de informatie.

Antwoord:

Dat hangt van de begraafplaats af. Iedere begraafplaats hanteert eigen tarieven.
U kunt het ook niet zonder meer regelen, omdat er bepaalde waarborgen ingebouwd moeten worden, zoals het op naam houden van een graf en zorgen voor het in goede staat houden van het grafmonument. Als dat niet geregeld is, kan elk graf geruimd worden. Vraag informatie bij Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl) die dit kan regelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.