Kosten ruimen van een graf na 30 jaar


18 augustus 2011

Vraag nummer: 25580

In 2012 is het grafrecht verstreken Als wij het graf willen ruimem wat zij de kosten daarvan. Wij vallen onder de gem. Brummen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De gemeente ruimt - nadat het grafrecht is verstreken - het graf op een tijdstip dat haar goed uitkomt en draagt daar dan ook de kosten van. Nabestaanden hoeven dat niet te betalen. De kosten van ruiming zaten al verwerkt in de kosten van uitgifte van het graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.