Kosten ruimen graf


22 maart 2010

Vraag nummer: 7455  (oude nummer: 15538)

7 december 2011 is de huur van het graf van mijn man afgelopen, daar mijn kinderen in het buitenland wonen en ik verhuisd ben zou ik graag de overblijfselen van mijn man overbrengen naar mijn nieuwe woonplaats . Omdat na het aflopen van de huur voor 20 jaar ik geen rechthebbende meer ben,maar de gemeente X ,zijn volgens mij de ruimingskosten voor de gemeente ,eigenaar van de begraafplaats, zij vragen echter daarvoor € 545.
De kosten van ruimen en kisten door een bedrijf en het vervoer en eventueel cremeren zijn natuurlijk voor mijn rekening.
is dit een duidelijke vraag?
vriendelijke groeten,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit is geen ruimen van het graf. Dit is het opgraven en een andere bestemming geven aan het stoffelijk overschot.

De betreffende gemeente X heeft hier geen vast tarief voor. Volgens artikel 9 van de 'Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente X' maakt men voor elk geval afzonderlijk een begroting van kosten. Dat zal voor u ook gebeurd zijn.
De artikelen 21 en 30 van deze verordening kent gelijke bepalingen voor de andere begraafplaatsen in de gemeente.

Ruiming van een graf is het naar een verzamelgraf of zgn. knekelput overbrengen van stoffelijke resten. Dat is hier niet aan de orde.
In de verordening zult u geen tarief voor het ruimen van een graf aantreffen; alleen voor het schudden van een graf op verzoek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >