Kosten ruimen familiegraf


30 juli 2008

Vraag nummer: 5601  (oude nummer: 11127)

Mijne heren,
Hetvolgende doet zich voor: Er is een familiegraf van ouders waarvan er 4 kinderen zijn. De oudste van die 4 kinderen wordt bijgezet. Het betalen van het grafrecht kwam nu (ook) ten kosten van haar 2 kinderen. Nu overlijdt er nog een van die 4 kinderen. Als wij nu dit graf willen laten ruimen, wie draagt de kosten??
De overige 2 kinderen en/of ook die 2 kleinkinderen van de 3e bijgezette overledenen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De rechthebbende op een graf is degene die opdracht kan geven voor een gedeeltelijke ruiming van een graf. Hij of zij is aansprakelijk voor de rekening van de begraafplaats.

Hoe hij of zij de kosten binnen de familie kan verdelen, is een kwestie van onderlinge afspraken. Daar zijn geen vaste regels voor. Ik zou als rechthebbende alleen toestemming geven als er wel tevoren afspraken gemaakt zijn, als ik niet wil dat het voor mijn rekening komt.

Ik zie op het eerste gezicht geen enkele reden waarom de 2 overige kinderen en de 2 kleinkinderen van de 3 eerder bijgezette overledenen aan deze gedeeltelijke ruiming zouden moeten meebetalen. De nabestaanden/erfgenamen van de persoon die nu begraven wordt lijken me het meest aangewezen om voor de kosten op te komen. Maar nogmaals, er zijn geen vaste regels, het is een kwestie van vooraf afspraken maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >