Kosten Optionen graaf (verlengen graf of kosten ruimen graf)


19 februari 2016

Vraag nummer: 45286

Gedachte heer van der Putten,

Mijn schoonvader is elf jaar geleden overleden en het graf is doors mijn echgenoot voor tien jaar gekocht.
Nu is mijn man drie jaar geleden ook overleden en ik ben naar Duitsland verhuisd.
Van de week heb ik een brief van de begraafplaats ontvangen,
Of ik het graf wilde verlengen of Dat het opgeruimd morst worden.
In beide gefallen zit er een prijskaartje dran.
Moet ik in geval van opruimen voor de kosten opdraaiien?
Ik heb nooit wat ondertekend.
Es handelt sich om de begraafplaats " Zuylen" in de gemeente Breda, Nord Brabant.
Ik dank U en in afwachting op U antwoord verblijf ik Met vriendelijke groeten
Jeanette Louweret

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U bent niet verplicht om de huur van het graf te verlengen.

Ik denk dat u ook niet verplicht bent om kosten van het ruimen van het graf of het grafmonument te betalen. Het beheersreglement van deze begraafplaats uit 1992, zoals dat tot 2010 gold, kende een dergelijke verplichting niet. Dus ook niet in het jaar van overlijden van uw schoonvader in 2005. Ik denk ook niet dat een dergelijke verplichting was opgenomen in de overeenkomst die uw echtgenoot toen met de begraafplaats is aangegaan voor het gebruik van het graf. Zonder afspraak daarover in een overeenkomst kan een niet-gemeentelijke begraafplaats zoals Zuylen geen kosten in rekening brengen. Men kan een overeenkomst gedurende de looptijd niet eenzijdig wijzigen.

Maar als u nooit iets hebt ondertekend, hebt u toen uw man overleed geen grafrechten of gebruiksrechten overgenomen. Dat kan alleen door een nieuwe schriftelijke overeenkomst. Als die er niet is bent u per definitie geen verplichtingen aangegaan.

Overigens, als u wel een overeenkomst zou zijn aangegaan 3 jaar geleden, zou dat ook geen andere mogen zijn dan de voortzetting van de overeenkomst van uw man. De houder van de begraafplaats kan en mag geen andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht. Zie:


Maar u hebt sowieso geen verplichtingen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.