Kosten grafruiming gemeente Nuth


28 augustus 2008

Vraag nummer: 5652  (oude nummer: 11191)

het graf van mijn grootouders moet geruimd worden. De gemeente Nuth stelt ons voor de keus:
1. zelf ruimen wat aan de bovenkant ligt/staat, dus steen etc. verwijderen of 2. laten doen door de gemeente, de kosten zijn dan ongeveer 160,- euro 3. of bijhuren voor 10 jaar
Vraag: is het terecht dat men vraagt om een graf zelf te ruimen? Is dit niet ook een taak van de gemeente, er is immers ruim 40 jaar grafrechten betaald? graag uw mening/advies

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een gemeente kan alleen kosten voor ruiming vorderen als dit al in de voorschriften stond op het moment van uitgifte van het graf of verlenging van het graf.
En als dat het geval was, kan men die kosten alleen vorderen van de rechthebbende op het graf, niet van willekeurige nabestaanden.
En de kosten kunnen bovendien natuurlijk alleen gevorderd worden als ze opgenomen zijn in de verordening lijkbezorgingsrechten van dit jaar.

Ik heb er de 'Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de verordening lijkbezorgingrechten 2008 op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Nuth' op na gekeken, maar die kent geen tarief voor het verwijderen van een grafsteen bij ruiming van een graf na afloop van de termijn. Alleen al daarom kan de gemeente geen tarief van ongeveer euro 160,- vorderen.

Ook de beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen die sinds 1 januari 2006 geldt, kent geen verplichting voor rechthebbenden om de grafsteen te ruimen.

Zie vergelijkbare vragen in de rubriek 'Begraven' en vervolgens in de sub-rubrieken 'Grafsteen/monument' en 'Graf ruimen', zoals
10905: Kosten grafruiming
10897: Ruimingskosten voor een graf betalen (bij kerkelijke begraafplaats)?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >