Kosten graf ruimen (en opgraven en cremeren overleden kind)


11 december 2013

Vraag nummer: 36719

Als de kosten van het ruimen versleuteld waren in de grafrechten, kan/mag de belanghebbende (in dit geval een moeder van een 20 jr geleden overleden 4 weken oude baby) dan de resten overbrengen naar een crematorium (of laten brengen) zodat daarna de as bewaard kan blijven? Dan zouden haar kosten niet meer zijn dan het overbrengen+het cremeren? Haar dilemma nu is: wel of niet weer € 1000,= grafrechten of laten ruimen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp de vraag niet goed. Als de moeder de stoffelijke resten van het kind over wil laten brengen naar een crematorium, is geen sprake van het ruimen van een graf, maar van een opgraving.

De houder van een begraafplaats beslist altijd over het ruimen van een graf. Of over het niet ruimen. Er zijn begraafplaatsen waar zoveel ruimte is, dat feitelijk geen graven geruimd worden. Of soms pas na 50 jaar, gewoonweg omdat men de plek niet eerder nodig heeft.

Als een graf geruimd wordt, kan het ook wel eens zo zijn dat dit plotsklaps binnen 1 of 2 dagen gebeurt. Bijvoorbeeld omdat een andere familie de plek van het graf uitzoekt voor de begrafenis van een eigen kind. Er is dan ook geen tijd om een vroegere rechthebbende te informeren dat het graf binnen 1 dag geruimd wordt, zodat die vroegere rechthebbende crematie kan regelen. Dat is gewoon allemaal niet te realiseren binnen een zo kort tijdsbestek. Ook omdat niet te voorspellen is of deze situatie zich over 3 maanden of over 47 jaar zal voordoen.

De idee is misschien dat geen kosten van een opgraving betaald hoeven te worden omdat het graf toch geruimd zal worden. Maar 'losse ruimingen' van graven komen nooit voor. Er wordt alleen geruimd aan de vooravond van een nieuwe begrafenis of bij de ruiming van complete grafvakken.

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.