Kan omzetten graf van eeuwig naar 15 jaar (schudden graf)


15 augustus 2014

Vraag nummer: 39381

vraag:
meneer heeft eeuwigdurend grafrecht
zijn echtgenote gaat in dit graf volgende week begraven worden
het graf moet wel geschud worden
30 jaar geleden voor het laatst iemand in begraven
wij hebben op de website het nieuwe reglement gezet dat er niet langer eeuwigdurende graven worden uitgegeven
kan ik graf omzetten van eeuwigdurend naar 15 jaar?

ik hoor het heel graag van u!!!

Antwoord:

Geachte heer,

Jammer dat u niet even meldt om welke begraafplaats het gaat, zodat ik het reglement op uw site kan opzoeken en inzien. Ik kan de naam later anoniem maken, als u dat liever hebt. Maar dan zou ik een concretere reactie kunnen geven.

De eerste vraag is namelijk of uw begraafplaats het schudden van een graf (in haar reglement) toestaat of niet.
Als schudden mogelijk is, dan kan dat gebeuren zonder dat er iets aan het grafrecht verandert. Een grafrecht voor onbepaalde tijd (eeuwig) blijft dan een grafrecht voor onbepaalde tijd. Dat kunt en mag u als begraafplaatshouder niet veranderen.

Als het schudden van het graf niet mogelijk is volgens het reglement, heeft de rechthebbende op het graf er geen recht op. Dan kan het graf toch wel geruimd worden in de vorm van schudden met het dieper begraven van oudere stoffelijke
resten), als uw bestuur dat toestaat. Maar dan moet het graf opnieuw worden uitgegeven als een nieuw graf onder de nu geldende voorwaarden van uitgifte. En dan kunt u het graf voor 15 jaar uitgeven, als dat de nu geldende termijn is.

Ik heb een filmpje op internet over de vraag of een begraafplaatshouder bij de overdracht van rechten aan een nieuwe rechthebbende andere/nieuwe aanvullende voorwaarden mag stellen, zoals een nieuwe termijn. Nee, dat mag niet. Hetzelfde geldt bij het schudden van een graf: er mag dan geen nieuwe of andere termijn worden
gesteld. Tenzij er geen recht bestaat op het schudden van het graf, dan mag het graf onder nieuwe voorwaarden nieuw worden uitgegevenl.
Zie

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.