Is dit herbegraving of ruiming?


4 oktober 2012

Vraag nummer: 32104

Geachte heer Van der Putten,

Wij zijn bezig met ruimingswerkzaamheden van verlopen graven. Nu hebben wij van nabestaanden het verzoek gekregen om uit een graf twee overledenen her te begraven naar een nieuw particulier graf, a drie
lagen. De nabestaanden hebben hierbij aangegeven dat zij graag de overblijfselen op de onderste laag willen samenvoegen. Dus 2 lagen vrij houden.
Wij hebben eigenlijk laten doorschemeren dat dit mogelijk is -tegen een daarvoor bestaand tarief- omdat de geboden grafrust al geruime tijd is verstreken.

De aannemer graaft beide overledenen afzonderlijk op en wil deze afzonderlijk bekisten. Wij willen graag op verzoek familie in kunnen(!) gaan. We kunnen het ook op later tijdstip inwilligen, maar dat is zonde van de nieuwe houten kisten. Is het een rare vraag om gelijktijdig 2 knekeldozen op onderste laag te begraven (al dan niet in 1 kist?)

Antwoord:

Geachte heer,

Wat u (voor de familie) wil is mogelijk. Men kan geruimde stoffelijke resten ook in een graf of 'onder' een graf bergen.

Het juiste antwoord op de vraag of sprake is van opgraven of van ruimen is afhankelijk van de intentie waarmee wordt opgegraven en begraven. Als de 2 stoffelijke resten in het nieuwe graf worden geadministreerd als formeel daar begraven personen, dienen zij een eigen volwaardige plek in het graf te krijgen. Er dient dan ook een verlof ex artikel 29 Wlb van de burgemeester voor te zijn.

Als u alleen aantekent dat er geruimde stoffelijke resten liggen (waarbij vermeld mag worden van wie), dan mogen deze resten samen op een begraaflaag. Ze mogen zelfs samen in 1 kist. Dan is geen verlof van de burgemeester nodig.

Er hoeft trouwens helemaal geen kist gebruikt te worden. De wet schrijft voor het begraven en herbegraven van overledenen niet het gebruik van een kist voor. Ook een bottenkistje is dan natuurlijk niet verplicht. Men gebruikt soms ook een juten zak of een kartonnen knekeldoos, maar formeel mag men ook losse botten begraven.

Het effect van formeel opgraven + herbegraven of het deponeren van geruimde stoffelijke resten is uiteindelijk misschien helemaal hetzelfde, als de stoffelijke resten toch op verschillende lagen zouden komen, of op dezelfde laag maar met een afstand van 30 cm, als het om kleine (botten)kisten of bijvoorbeeld juten zakken gaat.
Een verschil is dat men eventueel later formeel herbegraven personen weer mag opgraven (en elders herbegraven of cremeren); van geruimde
stoffelijke resten is dat niet toegestaan. Alhoewel de kans heel klein is dat dat later ooit speelt, is het wel goed de familie daar op te wijzen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: mag je naakt de kist in?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.