In navolging op vraag 9839


5 november 2007

Vraag nummer: 5036  (oude nummer: 9842)

hallo,
ten eerste wil ik U vast bedanken voor de reactie op mijn vraag nr 9839.
Helaas heb ik dit dus niet schriftelijk vast laten leggen, ik ging ervan uit dat de mondelinge afspraken bij de parochie in het systeem zouden belanden, maar helaas is dat niet gebeurd. Het is niet terug te draaien, Mij is verteld dat alleen het graf geruimd is vorig jaar en dat de stoffelijke resten voor altijd op die plaats blijven liggen, ook als er bv iemand anders bovenop wordt begraven. Soms worden stoffelijke resten iets meer naar beneden gelegd, doch men zegt dat men nooit met beenderen gaat "sjouwen'.
Wat ik verder nog wil aanvullen op mijn relaas is dat de rechten tm 2006 waren betaald , doch heeft de parochie in hun systeem verwerkt dat het graf per sept 2005 al geruimd had moeten worden, daar zijn dus meer maanden overeen gegaan daar er meerdere graven geruimd moesten worden, dat schijnt daar eens in de 5 jaar grondig te gebeuren. De parochie heeft hunnerziens wel tijdig verlenging aangeboden via het "prikbord"volgens hun zeggen in de periode 2000/ 2005, doch ik heb hier nooit iets over gelezen anders had ik wel eerde contact opgenomen met hun. Ik heb zelf in 2006 contact met ze opgenomen voor evt advies omtrent het schoonhouden van de graven, en ben toen tot d ontdekking gekomen van dit vervelende "verlies".
Ik ben echt niet uit op een financiele vergoeding doch eerder op rechtigheid, en neem Uw advies dan ook in overweging. Zelf had ik ook zoiets in gedachten maar dan eerder een plekje in het columbarium, wat volgens hun zeggen 1000 euro voor 20 jaar kost. Het advies Uwerzijds is ook aannemelijk doch ik zou dan ook graag zien dat de totale kosten op hun rekening zou komen, voor een periode van ca 20 jaar, dan ben ik ca 80 jaar en misschien ook niet meer zo mobiel om het kerkhof te bezoeken, mijn kinderen hebben opa nooit gekend dus die zou ik nooit op kosten willen jagen omtrent deze grafrechten.
Nogmaals bedankt en misschien krijg ik hier ook nog een reactie op,

met vriendelijk groet ,
X van Y

Antwoord:

Geachte heer,

Blijkbaar is het graf dus geschud, dat wil zeggen dat stoffelijke resten dieper worden herbegraven. Het moet wel dieper, anders is er niet voldoende ruimte voor de volgende kist.

Het is overigens een vreemd verhaal dat men dit eens in de 5 jaar zou doen. Dat is zinloos. Het heeft geen zin om een graf te openen en de botten dieper her te begraven en het graf vervolgens dicht te gooien en het vervolgens, als het graf aan een andere familie wordt uitgegeven, weer te openen. Een graf graven is een flinke klus, een gat van 1 bij 2 meter, soms 3 meter diep, is niet niks. Het moet meestal worden gestut. Als je dit door een grafdelfbedrijf laat uitvoeren kost dat meestal iets tussen de 300,- en 400,-. Waarom zou men onnodige kosten maken?
Het schudden gebeurt normaal pas als er opnieuw in het graf begraven moet worden. Als men toch het graf graaft, legt men de aangetroffen botten even op de rand, graaft wat dieper, legt de botten er in, laagje aarde er over, en het graf is klaar voor de volgende begraving.

Het is natuurlijk duidelijk fout dat men in de administratie had staan dat het graf al in 2005 geruimd kon worden, terwijl er tot en met 2006 betaald is.

Dat de parochie aangeeft dat verlenging is aangeboden door middel van een mededeling op een prikbord, is onwettig. Men is wettelijk verplicht het persoonlijk schriftelijk aan de rechthebbende aan te bieden. Het prikbord mag als extraatje, of pas als niemand op de brief reageert. Maar het kan en mag nooit een brief vervangen. Men mag het trouwens ook niet vele jaren tevoren aanbieden, ook dat is onwettig. En vrij zinloos, omdat je een graf wettelijk niet enkele jaren vóór afloop van de lopende termijn mag verlengen. Alleen in het laatste jaar. De parochie blijkt van enkele essentiële wettelijke voorschriften op dit vlak geen kennis te hebben. Die regels zijn er om het soort problemen dat u nu hebt ondervonden, te voorkomen. Als u tijdig een persoonlijke brief had gehad, zoals wettelijk voorgeschreven, dan zou dit niet gebeurd zijn.

Een plekje in het columbarium is natuurlijk ook een goed idee als herdenkingsplek. Mij lijkt dat de hele periode van 20 jaar dan voor rekening van de parochie dient te komen. Men heeft wel wat goed te maken. Men heeft zich bij u niet alleen aan afspraken gehouden, maar nu blijkt de hele werkwijze ook nog eens onwettig te zijn. En daarbij gaat het niet om de regeltjes vanwege de regeltjes, maar hun werkwijze werkt ernstige fouten in de hand.

U zou de parochie kunnen adviseren om contact op te nemen met het bisdom of met de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (www.begraafplaats.nl) om hun werkwijze te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >