In hoeverre Monuta aansprakelijk? (vervolg 11524)


30 oktober 2008

Vraag nummer: 5812  (oude nummer: 11575)

Geachte heer van der Putten,
Zoals u zich misschien nog wel kunt herinneren heb ik uw advies gevraagd ivm nalatigheid Monuta ivm het niet schriftelijk aanvragen van het schudden graf bij de Gemeente X waardoor er nu geen plek is om mijn vader (in de toekomst binnen 10 jaar) aldaar te begraven.
Nu is het zo dat Monuta toegeeft fout te zijn in deze. Donderdag zal het opgraven, schudden en herbegraven van mijn moeder plaatsvinden.
Monuta geeft aan dat de kosten van het schudden (1000 Euro) voor onze rekening is daar wij dat sowieso in den beginne hadden moeten betalen. De overige kosten (500 Euro voor het openen en herbegraven) wil de Monuta betalen.
Wij vinden het niet meer dan normaal dat de Monuta ook die 1000 Euro van het schudden nu betaald voor hun nalatigheid in deze. Is die een rare eis? En dan heb ik nog een vraag aan u: mijn zus die woonachtig is in Italie zou graag bij de herbegraving aanwezig willen zijn. Kunnen wij die reiskosten verhalen bij Monuta?
Verder weet ik dat onze emotionele schade niet te vergoeden is! Maar is het een rare gedachten van ons als Monuta ons als familie iets aan zou bieden in de vorm van een diner-bon of weekend weg? Wij krijgen nu van de uitvaartleider alleen het woordje SORRY, maar kan Monuta zich daar zo makkelijk vanaf maken?
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is goed om te horen dat Monuta en de gemeente zo snel in actie komen!
Inderdaad is het zo dat de kosten van het schudden (1.000,- euro) eigenlijk voor uw rekening zouden zijn geweest. Maar ik ben persoonlijk van mening dat Monuta tegenover haar nalatigheid ook wel een daad mag stellen. En dat is niet alleen mijn persoonlijke mening. Ik zie in de uitspraken van de Ombudsman Uitvaartwezen ook wel vaker dat deze een bepaalde financiele tegemoetkoming in feitelijke kosten gepast vindt. Anders is het alleen een kwestie van "Sorry" zeggen en dat is wat magertjes. Een familie hoeft er niet aan te verdienen, maar een soort van tegemoetkoming in kosten is geen raar verzoek. Misschien hoeft het geen 1.000,- te zijn, misschien bijvoorbeeld de helft. Maar alleen "Sorry" is erg mager.
Een diner-bon of geld voor weekendje weg is niet gebruikelijk als vergoeding, maar wel een tegemoetkoming in feitelijke kosten zoals het schudden van het graf.

Over de kosten van 500,- voor het openen en sluiten hoeft niet gediscussieerd te worden, dat is een hele duidelijke schade die voor rekening van Monuta behoort te komen.

De extra reiskosten uit Italie zie ik persoonlijk niet als noodzakelijk. Uw moeder komt niet in een ander graf te liggen; de kist wordt alleen wat lager geplaatst. Overigens merk ik op dat het maar de vraag is of familie er bij kan en mag zijn. Bij het schudden van een graf mogen in de regel geen andere personen aanwezig zijn dan de mensen die deze werkzaamheden uitvoeren. Dat geldt in ieder geval voor het opgraven en samen voegen van de onderste lagen van het graf. Misschien hoeft het niet te gelden voor het sluitstuk, het opnieuw dieper plaatsen van de kist van moeder. Maar het kan ook tegenvallen, geen plezierige aanblik zijn. De kist zal zeker vuil zijn en het is niet meer de fraaie gelakte kist van enkele maanden geleden. Het is de vraag of je dat als laatste herinnering op het netvlies wilt hebben staan. U kan er absoluut van verzekerd zijn dat de mensen van de begraafplaats alles zorgvuldig uitvoeren. Maar het is misschien gewoon ook erg verdrietig om te zien.
Dus daar moet de familie ook nog maar eens over denken, nog los van de vraag of het zou mogen.

Maar nog even over de kosten. U moet er nog maar eens even over denken en eventueel de zaak nog eens bij Monuta aankaarten. Als Monuta dan het standpunt handhaaft, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen; misschien gaat er dan nog iets van de kosten af.
Aan de andere kant is het ook zo dat dit soort klachtenprocedures enige tijd in beslag nemen en emotioneel belastend kunnen zijn. En dat het misschien beter is om te constateren dat Monuta en gemeente toch heel snel in actie zijn gekomen en het daarbij te laten. Maar dat moet u zelf afwegen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.