In een kleine kist mee maar huis?


10 augustus 2011

Vraag nummer: 25466

Ik hoorde van mijn kennis en hun zei als mijn vader zijn eral opgegraven en zijn stoffelijke rest kan deze naar de klein kist doen dan kan ik dit mee naarhuis. misschien kost wel veel geld?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De stoffelijke resten na opgraving of ruiming van een graf mogen nooit mee naar huis worden genomen.

Het is wettelijk voorschrift dat overblijfselen altijd op een begraafplaats begraven moeten blijven. Vaak hebben begraafplaatsen hier verzamelgraven voor.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.