Ik wil na ruiming graf geen crematie


8 november 2016

Vraag nummer: 48124

Geachte mr. Van der Putten,

Komt het voor dat er bij ruiming van een graf, de resten automatisch worden gecremeerd?
Kan er notarieel / juridisch bedongen worden dat bij ruiming de stoffelijke resten niet verbrand mogen worden?
(Zeker in het geval er geen nabestaanden zijn)

Antwoord:

Geachte heer,

Absoluut niet!

Het komt wel eens voor dat bij de ruiming van een graf de aangetroffen stoffelijke resten worden gecremeerd. Maar zeker niet automatisch!

Het cremeren van stoffelijke resten na ruiming is iets wat alleen kan gebeuren op verzoek van de nabestaanden, in het bijzonder de persoon die opdracht geeft gegeven voor de begrafenis. Het komt heel zelden voor. Het is natuurlijk ook niet logisch. Ik ken heel weinig voorbeelden. Als een begraafplaatshouder op zijn eigen terrein weinig of geen ruimte heeft voor het bergen van de stoffelijke resten na ruiming, kan hij de nabestaanden voorstellen om de stoffelijke resten te cremeren. Maar daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden en het vergt extra handelingen, waardoor het al niet aantrekkelijk is.

Dit onderwerp - onvrijwillig cremeren na begraven - is bij de grote herziening van de Wet op de lijkbezorging in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw, het meest besproken. De Tweede Kamer en vooral de kleine christelijke fracties wilden absoluut niet dat mensen die bewust voor begraven gekozen hadden, uiteindelijk toch nog in een crematieoven zouden kunnen belanden.
Daarom is de wet op dit punt heel streng en heel duidelijk. De overblijfselen van lijken na de ruiming van een graf worden alleen in een crematorium gecremeerd indien het verzoek daartoe wordt gedaan wordt door de persoon die de uitvaart heeft geregeld. De wetgever gaat er van uit dat die persoon de wens van de overledene kent. En daar naar handelt.

Als er geen nabestaanden zijn, is er al niemand die opdracht kan geven. En die het zou betalen.

Kortom, hier hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.

En ja, er zijn nog regelingen via een notaris of anders te bedenken waardoor gewaarborgd is dat bij ruiming de stoffelijke resten niet verbrand mogen worden. Maar die zijn overbodig. Alleen al omdat er niemand is die de kosten zou willen dragen, lijkt het mij niet denkbaar dat er na begraving gecremeerd zou worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.