Hoe lang na bekentmeking van ruimen kerkhof Waalwijk


12 januari 2010

Vraag nummer: 7226  (oude nummer: 14767)

Hoeveel tijd is er na de datum van de gemeente waalwijk voor de nabestaande om te denken wat ze met het graf willen van hun nabestaande?
2 Hoe lang moet een gemeente na bekentmaken datum ruiming nog kerkhof in tact laten?
Mevr. de Leeuw Harmeling

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan niets over uw vraag zeggen, als ik niet weet om wat voor soort graf het gaat, een graf voor onbepaalde tijd of een graf dat voor een bepaalde tijd (20 of 30 jaar) is uitgegeven en of er nog grafrechten op het graf rusten.

Als de grafrechten van een graf - om welke reden dan ook - verlopen zijn, dan kan juridisch gezien het graf onmiddellijk geruimd worden. Dat kan dan elke dag.
Alleen heeft de gemeente Waalwijk in haar beheersverordening van 2005 geregeld dat men een voornemen tot ruiming ten minste een jaar tevoren bekend maakt aan belanghebbenden. Dat staat in artikel 30, lid 1, van de beheersverordening.
Men kan dan niets meer tegen de ruiming ondernemen; dan had de familie maar eerder de rechten moeten verlengen. Maar de termijn van een jaar geeft de familie de tijd om eventueel desgewenst de stoffelijke resten op te laten graven en elders her te begraven of te laten cremeren.

Het ruimen van een graf of meerdere graven betekent nog niets voor het in tact laten van een kerkhof.
Ik ken de achtergronden van uw vraag niet, maar als men incidenteel graven ruimt betekent dat niets voor het kerkhof. Dat blijft gewoon bestaan.
Maar als men grootschalig graven ruimt kan men eventueel wel een gedeelte van de begraafplaats anders inrichten. Bijvoorbeeld de paden anders leggen en bredere graven aanleggen.
Als men alle graven zou ruimen, kan men het kerkhof geheel of gedeeltelijk opheffen.
Maar ruiming kan natuurlijk alleen als de rechten op de graven verlopen zijn.
En soms kan men in goed overleg met de rechthebbenden graven ook verplaatsen, naar een ander deel van een begraafplaats of een andere begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.