Herbegraven overblijfselen van lijken


20 oktober 2010

Vraag nummer: 7697  (oude nummer: 16094)

Mijn moeder is begraven in een familiegraf. Haar ouders liggen begraven in dit graf sinds 1943. De Gemeente rekent 1048,00 euro voor het herbegraven van de stoffelijke resten van de ouders. Er is hier geen sprake van stoffelijjke resten, maar van overblijfselen van stoffelijke resten omdat de ouders reeds sinds 1943 liggen begraven (langer dan 10 jaar). Door de Gemeente is geen tarief vastgesteld voor het herbegraven van overblijfselen van stoffelijke resten, en zodoende kunnen zij hier volgens mij geen aanspraak op maken. Er is eerder een soortgelijke zaak reeds behandeld door de Hoge Raad: LJN AE1119, Hoge Raad, 37238. Volgens de wet wordt er onderscheid gemaakt in lijken en overblijfselen van lijken. Ik heb dit bij de Gemeente voorgelegd, maar zij wijzen ons bezwaar af, er dient te worden betaald. Is dit juist????
Mvgr, Linda van Dongen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is niet helemaal duidelijk. Gaat het om opgraven en herbegraven van overledenen in een ander graf, of over het dieper begraven in hetzelfde graf.
In het eerste geval is vergunning van de burgemeester nodig, in het tweede geval niet.

Het herbegraven van een overledene is geregeld in gemeentelijke verordeningen, niet in de wet. Het hangt er van af wat in die verordeningen staat. Soms is het toegestaan en soms niet.
Als men kosten wil rekenen voor het opgraven en herbegraven van overblijfselen van lijken, dient dat inderdaad zo in de verordening te staan. Maar als het goed is, staat het dan zowel op die manier in de beheersverordening als in de heffingsverordening.

Ik begrijp uit uw woorden dat het zo niet in (waarschijnlijk de tarieventabel van) de heffingsverordening staat. Maar waar ontleent u dan het recht aan om te mogen laten opgraven en herbegraven? Blijkbaar is het dan anders geformuleerd in de beheersverordening. Is het dan niet een beetje flauw om op basis van die andere formulering wel te willen laten op- en herbegraven maar niet te willen betalen?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.