Grafrust? Knekelput?


22 september 2011

Vraag nummer: 26119

wat is grafrust en wat is een knekelput

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Met 'grafrust' wordt bedoeld dat een overledene minstens 10 jaar begraven moet blijven. Die 10 jaar is de wettelijke termijn waarbinnen een graf niet geruimd mag worden. Die tijd is nodig om een stoffelijk overschot zo door de aarde op te laten nemen, dat er alleen nog botten over zijn.

Een knekelput is een plek waar, als een graf geruimd wordt, de overgebleven botten bij elkaar kunnen worden gelegd. Samen met de botten van andere mensen uit anderen graven.
Als een graf geruimd wordt om de begraving van een volgende overledene mogelijk te maken (als het graf vol is), moet je ergens met de botten blijven. Ze kunnen veel dieper in hetzelfde graf worden begraven. Maar ze kunnen ook naar een andere plek op de begraafplaats worden overgebracht. Die plek wordt vaak 'knekelput' genoemd, omdag het meestal een diep gat is ('put') waarin de 'knekels' (botten) in worden geborgen. Het is een beetje een ouderwets woord. Maar er worden ook andere woorden gebruikt om hetzelfde aan te duiden. Zoals beenderput, knekelgraf, verzamelgraf e.d.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.