Grafrust? (belemmert recente begraving het schudden van het graf?)


9 oktober 2008

Vraag nummer: 5734  (oude nummer: 11414)

In 1973 en 1980 zijn mijn ouders begraven in het 'familiegraf' waarin plaats is voor 3 stoffelijke resten boven elkaar. Zeer recent is mijn broer in dit graf begraven waarmee het graf 'vol' is. Ik heb nog één ongehuwde zus die het zeer op prijs zou stellen als ze ook in dit graf begraven zou kunnen worden. Dit lijkt mij mogelijk als de stoffelijke resten van mijn ouders samen in een kleine kist verzameld zouden worden waardoor er een plaats vrijkomt. Als mijn zus echter binnen 10 jaar zou overlijden zou dit schending van de grafrust van mijn broer betekenen. Is dit een onoverkomelijk probleem?

Met vriendelijke groet,

XX

(Graag mijn naam niet in uw antwoord vermelden)

Antwoord:

Geachte heer,

Het schudden van een graf is alleen mogelijk als alle in dat graf begraven personen langer dan 10 jaar geleden overleden zijn. Dus als uw zuster binnen 10 jaar overlijdt, zal het graf niet geschud kunnen worden.
Schudden is een vorm van ruiming en ruiming is wettelijk alleen toegestaan van 10 jaar grafrust. Dus vanwege uw broer moet nog 10 jaar rust in acht worden genomen.

Wat had moeten gebeuren is dat bij de begraving van uw broer het graf meteen geschud zou worden, zodat er een extra plaats zou worden gecreëerd. Regeren is vooruitzien, maar begraven soms ook.

Nu is het echter tevens de vraag of de betreffende begraafplaats het schudden van graven toestaat. Feitelijk kan het wel mogelijk zijn dat de stoffelijke resten van uw ouders samen in een kleine kist verzameld zouden worden waardoor er een plaats vrijkomt, maar niet elke begraafplaats staat zo'n actie toe.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.