Grafruiming tijdig melden?


23 mei 2015

Vraag nummer: 42384

Grafruiming zonder tijdige melding mag dat?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Tijdige melding aan wie?

Er is geen wettelijke verplichting om een grafruiming te melden, vooraf dan wel achteraf, als het gaat om een graf waarvan de looptijd is verstreken.

Tot 2010 stond er wel een verplichting in de Wet op de lijkbezorging. Artikel 31, lid 2, regelde o.a.: "Van het voornemen om graven te ruimen geeft de houder van de begraafplaats tenminste twee maanden tevoren kennis aan de daartoe door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen ambtenaar." Dit was in de praktijk echter een loze regel. De meldingen werden niet gedaan, maar dat kwam ook omdat sinds 1991, toen de regel werd ingevoerd, de Inspectie voor de milieuhygiƫne ook nooit iets met die meldingen heeft gedaan.

Misschien bedoelt u te vragen of een grafruiming aan nabestaanden moet worden gemeld. Nee.
Maar sommige gemeentelijke en kerkelijke begraafplaatshouders hebben in hun beheersverordening of in hun beheersreglement staan dat voormalige rechthebbenden tenminste een jaar tevoren van de ruiming van een grafmonument of van de inhoud van een graf in kennis worden gesteld. Als men dat in de eigen regeling heeft staan, moet men dat natuurlijk ook nakomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.