Grafruiming (Na hoeveel jaar mag een graf geruimd worden?)


23 maart 2007

Vraag nummer: 4716  (oude nummer: 9077)

Na hoeveel jaar mag een graf geruimd worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op de vraag verschilt per situatie.

Een ruimte in een algemeen graf wordt in de regel voor 10 jaar ter beschikking gesteld. Dan mag na 10 jaar geruimd worden. Op sommige begraafplaatsen hanteert men ook gebruikstermijnen voor een algemeen graf van 15 of 20 jaar. Dan mag er dus pas na 15 of 20 jaar geruimd worden, anders pleegt men als begraafplaatshouder contractbreuk jegens de nabestaanden die op 15 of 20 jaar mogen rekenen.

Een eigen graf wordt in de regel voor 20 jaar uitgegeven. Dan geldt hetzelfde als hiervoor. Dan mag na 20 jaar geruimd worden. Op sommige begraafplaatsen worden eigen graven ook voor 30 of 50 jaar uitgegeven. Dan mag er dus pas na 30 of 50 jaar geruimd worden, anders pleegt men contractbreuk jegens de nabestaanden die op 30 of 50 jaar mogen rekenen.

Graven voor onbepaalde tijd mogen nooit geruimd worden, tenzij het grafrecht om de een of andere reden toch vervalt. Dat kan bijvoorbeeld als men de rechten niet tijdig na het overlijden van de rechthebbende (de persoon op wiens naam het graf staat, de contractspartij) laat overschrijven op een opvolger. Dat is te voorkomen door het graf op naam van een stichting te zetten (bijvoorbeeld www.grafzorg.nl), die overlijdt niet. Het grafrecht kan ook vervallen worden verklaard als het graf ernstig verwaarloosd is en de rechthebbende het na een aanmaning niet opknapt.

Gedurende de looptijd van een graf kan het ook geruimd worden, als de rechthebbende er mee instemt. Denk aan de situatie dat een grafmonument kapot is en de rechthebbende geen zin of geld heeft om kosten te maken voor het opknappen. Dan kan hij afstand doen van het graf en het laten ruimen.

Een rechthebbende kan het graf soms ook laten ruimen op zijn eigen verzoek. Dat is om ruimte te maken voor nieuwe begravingen in dat graf. Dit speelt natuurlijk vooral bij graven die voor lange termijnen zijn uitgegeven. Dit kan alleen als het reglement of de verordening van die begraafplaats dit ruimen op verzoek - wat ook wel 'schudden' wordt genoemd - toestaat.

In alle gevallen is er echter nog een extra voorwaarde, die altijd telt: er mag alleen geruimd worden na 10 jaar na de laatste begraving in een graf. Stel dat een graf voor onbepaalde tijd een paar jaar na de begrafenis in verval raakt omdat de steen omvalt. De rechthebbende kan dan afstand doen van het graf. Maar de houder van de begraafplaats mag de inhoud van het graf dan pas na 10 jaar na die begrafenis ruimen. Hij mag wel de kapotte grafsteen eerder weg halen.

Korte vraag, lang antwoord, maar zo zit het.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.