Grafruiming na brief aan adres van mensen met de zelfde achternaam


29 juli 2013

Vraag nummer: 35205

Het graf van mijn opa en oma is ontruimd. Na navraag bij de gemeente hebben ze mij verteld dat ze tijdig een brief hebben gestuurd om de grafrechten te verlengen. (maar helaas aan iemand met de zelfde achternaam) en geen familie is. Wel heeft die het formulier getekend heeft terug gestuurd, en dus het graf is ontruimd,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb van u niet alle relevante gegevens. Het belangrijkste is de vraag of er nog een rechthebbende op het graf was of niet.
Een rechthebbende is de persoon op wiens naam het graf staat en die er verantwoordelijk voor is. Als er nog een rechthebbende was op het moment dat de grafrechten verlengd konden worden, is de gemeente hier duidelijk in verzuim.
De houder van een begraafplaats is verplicht om schriftelijk per brief verlenging van grafrechten aan te bieden. Maar natuurlijk niet aan willekeurige personen met dezelfde achternaam. Ook niet aan andere personen, zelfs niet als zeker is dat zij familie van de overledene zijn. De gemeente dient het aanbod voor verlenging alleen en uitsluitend te sturen aan de rechthebbende op het graf. Er kan nooit een misverstand ontstaan als de gemeente goed administreert wie de rechthebbende op het graf is.

De vraag is nu wat de 'ontruiming van het graf', waar u over schrijft, inhoudt.
Vaak is het zo dat bij ruiming alleen nog maar het grafmonument van het graf is afgehaald en is vernietigd. Maar dat de inhoud van het graf nog intact is. De inhoud van het graf wordt vaak pas verwijderd op de ochtend dat of de dag voordat een andere overledene in het graf wordt begraven.

In dat geval kan de (vroegere) rechthebbende op het graf (die ten onrechte niet is aangeschreven) eisen dat de oude situatie wordt hersteld. Dat hij of zij de grafrechten krijgt (waarbij natuurlijk wel normaal voor een verlenging betaald moet worden), maar dat de gemeente haar verzuim recht zet door een nieuw grafmonument op het graf te vergoeden. Als de gemeente de juiste persoon zou hebben aangeschreven, zou immers niet de steen ten onrechte verwijderd en vernietigd zijn.

Als er geen rechthebbende op het graf meer was, wordt het een ander verhaal. Dan zijn ook de nabestaanden in verzuim om te zorgen dat na het overlijden van de vorige rechthebbende tijdig een nieuwe rechthebbende is aangewezen. Dan loop je het risico dat is gebeurd wat nu is gebeurd. Maar dat is dan wel hun risico. Niet de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.