Grafrecht vriendin (ruimen graf moeder)


2 augustus 2009

Vraag nummer: 6766  (oude nummer: 13516)

Hallo,mijn moeder is 39 jaar geleden overleden,mijn vader 17 jaar.Mijn vader,heeft na het overlijdenvan mijn moeder, 20 jaar samen gewoond. Toen mijn vader is overleden is er een briefje getekend dat zij nu eigenaar van het graf van mijn ouders is,dit heb ik laatst pas vernomen omdat het weer voor 10 jaar verlengd is.Zij wil graag bij mijn vader begraven worden en wil mijn moeder laten ruimen,ik ben het daar niet met eens.De gemeente zegt dat zij daar niets aan kunnen doen want zij is de eigenaar van het graf.
Mijn vraag is hoe kan ik dit voorkomen, u begrijpt het contact is niet optimaal.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp het volkomen.
De vraag is echter of het mogelijk is er om iets aan te doen, want het is juridisch nogal complex. De rechthebbende op het graf, wat de voormalige vriendin van uw vader nu is, kan een graf laten schudden, als de regels van de gemeente in de verordenig dat toelaat. Maar dat kan alleen na 10 jaar na de laatste begrafenis, de begrafenis van uw vader dus.

Als het graf geschud wordt, worden de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf begraven. Uw vader en moeder blijven dan samen in hetzelfde graf; er wordt dan alleen ruimte gemaakt voor de kist van de tweede relatie van uw vader.
Als het graf deels geruimd zou worden, zouden de stoffelijke resten van uw moeder naar een ander deel van de begraafplaats, in een soort verzamelgraf, overgebracht kunnen worden. Maar slechts weinig gemeenten bieden de mogelijkheid van ruiming op verzoek.

Tegen een dergelijk besluit staat geen bezwaar of beroep in bestuursrechtelijke zin open. Het is ook niet de gemeente die iets wil, maar de rechthebbende op het graf.
Wat wel mogelijk is, is een gewone civielrechtelijke rechtszaak tegen de vriendin van uw vader. Maar het is de vraag of zo'n rechtszaak enige kans heeft. Uw vader, die als eerste verantwoordelijk zou zijn geweest om eventueel te voorkomen dat de resten van uw moeder geschud of geruimd zouden kunnen worden, heeft dat blijkbaar niet geregeld. En het mogelijk gemaakt dat de vriendin rechthebbende zou kunnen worden (hij had bijvoorbeeld ook de rechten op het graf aan u kunnen geven).
Ik vrees dat er weinig tegen te doen is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >