Graf vol?


7 februari 2011

Vraag nummer: 7869  (oude nummer: 16419)

Geachte heer van der Putten,

een familie bezit het grafrecht van een eigen graf op een parochiekerkhof. Dit is een graf met ruimte voor 3 overledenen. 11 jaar geleden is de derde overledene in dit graf bijgezet. Nu wil de familie dmv ruimte te laten maken (en omdat de grafrusttermijn van de laatste overledene is verlopen) opnieuw een overledene in dit graf begraven. De parochie stelt echter dat volgens haar reglement het graf vol is en dat dit niet mogelijk is. Het grafrecht verloopt in 2025.
Wie staat er evt. in zijn/haar recht?
Met vriendelijke groet,
T. Hijman

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik niet zeggen. Het is de vraag wat het beheersreglement van de begraafplaats daar voor regelt of niet, of men er aanspraak op kan maken of niet. Ik ken het reglement niet.

Als het reglement niets regelt, kan het bestuur het natuurlijk toch toestaan om stoffelijke resten samen te voegen om ruimte te maken voor een nieuwe begraving. De vraag is dan alleen wat voor kosten men daar voor in rekening kan brengen of wil brengen. Het kerkbestuur kan daar een passend tarief voor bedenken.

Feitelijk is er niets op tegen om graven te schudden en stoffelijke resten samen te voegen, als nabestaanden dit graag wensen en men de wettelijke termijn van grafrust in acht neemt.
Begraafplaatshouders zijn er soms geen voorstander van, omdat zij graag nieuwe graven uitgeven, omdat dit geld in het laatje brengt. Maar als men voor het samenvoegen van stoffelijke resten een even hoog bedrag vraagt, zodat de begraafplaatshouder er financieel niets bij in schiet, wat is er dan op tegen om aan de wens van de nabestaanden tegemoet te komen?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.