Graf verwijderen i.v.m. wanbetaling


13 februari 2008

Vraag nummer: 5207  (oude nummer: 10322)

een uitvaartvereniging heeft mij gebeld. De uitvaartkosten blijken niet betaald te zijn door degenen die het zouden doen. Heeft de uitvaartvereniging en de gemeente het recht het graf helemaal te verwijderen? Zo ja, op welke termijn kan dat en waar laten ze de grafkist?Stel, de andere familileden besluiten toch te gaan betalen, worden zij dan verantwoordelijk gesteld voor alles ipv degenen die moesten betalen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag sluit aan op uw vraag 10318 in de sub-rubriek 'Grafsteen / monument'. En u stelt nog een volgende vraag, 10323, over opgraven en cremeren zie ik. Die laatste vraag behandel ik in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.

De gemeente kan een niet betaald graf pas na 10 jaar na een begrafenis ruimen. De stoffelijke resten en de eventuele resten van de kist kunnen naar een verzamelgraf worden overgebracht of dieper worden herbegraven als het graf aan een andere familie wordt uitgegeven.

De uitvaartvereniging kan geen graf laten verwijderen. Men heeft niets over het graf te zeggen.

Als u en eventueel andere familieleden besluiten om de kosten te betalen, kunnen ze deze kosten misschien verhalen op de erfgenamen van de overledene. Misschien ook niet. Het hangt er van af wie de andere familieleden zijn en waarom de erfgenaam zijnde familieleden niet betalen. Dat is niet aan de hand van een vraag op internet te beoordelen. Er zijn meer gegevens nodig. U moet dan naar een advocaat, die verschillende aspecten met u kan bespreken, voor concreet advies.

Als het graf en de begraafkosten van de gemeente nog niet betaald zijn en de gemeente nog geen grafakte aan de wanbetaler heeft uitgegeven, dan kunt u de gemeente voorstellen om het graf op uw naam te zetten en de rekening te betalen. Of verhaal van (een deel van) de kosten mogelijk is, moet u met een advocaat bespreken.

U kunt natuurlijk ook de uitvaartvereniging betalen, maar - kort gezegd - hebt u er niets aan. U lost dan het probleem van de uitvaartvereniging op, maar hebt dan zelf het probleem. Zoals ik al zei, ook in de vorige vraag 10318, heeft de uitvaartvereniging niets te zeggen over het graf of over de grafsteen. De vereniging kan die niet laten verwijderen.

Als u het graf en het monument wilt behouden hebt u er alleen iets aan als u zaken doet met de gemeente als houder van de begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.