Graf onterecht geruimd; emotioneel en financieel aansprakelijk stellen?


2 november 2007

Vraag nummer: 5034  (oude nummer: 9839)

hallo, ik zou graag advies willen omtrent het feit dat de grafrechten voor mijn vader wel betaald waren voor periode 2001/2006, doch vorig jaar kwam ik tot de ontdekking dat het graf geruimd was. Na contact te hebben gehad met de parochie , was de afspraak gemaakt om de komende 30 jaar de grafrechten niet te hoeven te betalen en zelf voor iets nieuws te zorgen op t geruimde graf. Door drukke werkzaamheden is dat een beetje blijven liggen en kwam ik er eergisteren achter dat er iemand anders op die plaats begraven is, dat is schijnbaar niet meer terug te draaien volgens de parochie. Ze zijn dus vergeten het in hun systeem aan te passen. Nu weet ik dus niet wat ik moet doen, ik ben het er totaal oneens mee dat zij nu 2 maal in de fout zijn gegaan, kunt U mij vertellen tot hoever ik de parochie aansprakelijk kan stellen, zowel emotioneel als financieel? Ze "beloven" mij de betaalde grafrechten terug te betalen, maar daar heb ik niks aan.
Bij voorbaat dank,
met vriendelijk groet ,
X van Y

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een heel vervelende zaak. Maar het was natuurlijk ook niet erg verstandig om de kwestie een jaar te laten rusten; wellicht is daardoor de indruk ontstaan dat u geen belangstelling meer had. Maar dan nog, dit had nooit gemogen. Ik hoop overigens wel dat u zo verstandig was om alles schriftelijk vast te leggen, niet alleen telefonisch of mondeling.

Vorig jaar was vermoedelijk de inhoud van het graf nog niet geruimd, alleen de steen weggehaald. Dan had de situatie hersteld kunnen worden door een nieuw monument te plaatsen en weer rechten op het graf te vestigen.
Nu iemand anders op die plaats begraven is, is de inhoud van het graf geruimd en is de situatie niet te herstellen.

Er zitten nog wel enkele onduidelijkheden in uw relaas. Het is mij niet helemaal duidelijk aan uw verhaal of er nog wel grafrechten op het graf rustten, die u ontdekte dat de steen weg was gehaald. Als bijvoorbeeld de rechten tot juli 2006 liepen, mocht de steen in augustus 2006 worden weggehaald. Een punt is dan of de begraafplaats wel tijdig verlenging van de rechten aan heft geboden. Men is wettelijk verplicht om verlenging tijdig, een jaar tevoren, aan te bieden. Maar dat kan men alleen doen aan de rechthebbende, wiens naam en adres bij de administratie bekend is. U schrijft niet dat u de rechthebbende was. Was dat wel zo, dan was de parochie al eeder in verzuim door u niet tijdig verlenging aan te bieden als de rechten in 2006 zouden verlopen.

Hoe dan ook, de parochie stapelt een paar grote onzorgvuldigheden op elkaar. De fout is nu feitelijk niet meer terug te draaien. Als de stoffelijke resten zijn geruimd door ze in een knekelpunt te bergen, zijn ze nu met die van andere overledenen vermengd en niet terug te vinden. Als de stoffelijke resten zijn geruimd door ze dieper in hetzelfde graf te leggen, is er nu iemand anders boven begraven en kan men er ook niet meer bij.

U kunt de parochie wel aansprakelijk stellen, maar u kunt geen herstel van de oude situatie meer vorderen, dat is te complex. Emotionele schade is er wel, maar in het Nederlandse recht is men daar erg terughoudend in. Rechters kennen hoogst zelden een immateriële schadevergoeding toe. Financiële schade in de zin van geld kwijt zijn, hebt u niet. Wat u wel hebt, is de 'schade' van het verloren zijn gegaan van de grafsteen die overig jaar van het graf is gehaald. Als men u tijdig verlenging van de rechten op het graf had aangeboden, had u de rechten waarschijnlijk verlengd en was er nog het oude grafmonument geweest. Dat monument is nu weg. Maar ja, wat is de waarde van een grafmonument zonder graf? Normaal gesproken niets; men kan en doet er dan niets mee. Niemand zet voor de sier een grafmonument in zijn tuintje.
Wat mij nog een passende oplossing zou lijken, is dat u elders op de begraafplaats een graf krijgt, dat u als herdenkingsplaats kunt gebruiken. En daar kan dan een nieuwe steen op. Mij lijkt dat de steen dan voor rekening van de parochie dient te komen en dat u de huur zelf betaalt. Eigenlijk datgene, wat u vorig jaar al had afgesproken.
Verder zie ik niet zo veel in een financiële compensatie; als u geen nieuw graf neemt hebt u feitelijk ook geen kosten en ik schat in dat een rechter daarom ook geen compensatie zou geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >