Graf met baby's schudden?


11 februari 2009

Vraag nummer: 6163  (oude nummer: 12321)

In een eigen graf (voor onbepaalde tijd) ligt één baby begraven op 2 diep (volledige diepte). Men verwacht een levenloze baby, die in datzelfde graf begraven moet worden. Mag men na 10 jaar grafrust deze graven ook openen zodat er 2 volwassen personen bij in kunnen?

Volgens de gemeente verordening mag dat niet. Is dat juist?

Met vriendelijke groet,

J. van Dijk
D. van Dijk

Antwoord:

Geachte heer,

Als in een 2-persoons graf 2 baby's worden begraven, is het graf vol. De wet maakt geen onderscheid tussen (al dan niet levenloos geboren) baby's en mensen die 95 jaar oud werden. Het zijn allemaal overleden mensen die een eigen plek in een graf in beslag nemen.

Of men na 10 jaar grafrust het graf mag openen om plaats te maken voor nieuwe overledenen, hangt af van de vraag of volgens de gemeentelijke beheersverordening het graf geschud mag worden. Ik weet niet om welke gemeente het gaat, dus ook niet of de verordening schudden toestaat.

Het is in ieder geval niet zo dat omdat het 'slechts' om baby's en dus een geringe hoeveelheid stoffelijke resten gaat, het graf altijd geschud kan worden. Voor de wet is iedere overledene, groot of klein, jong of oud, gelijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.