Gemeentelijke verplichtingen verlenging / ruiming


5 januari 2010

Vraag nummer: 7190  (oude nummer: 14723)

geachte heer v d putten

Kunt u mij misschien vertellen of een gemeente verplicht is om nabestaanden van een graf , in te lichten voor een eventuele verlenging of ruiming van een graf

H Meppelink

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als het gaat om een eigen graf of een particulier graf, is de houder van de begraafplaats wettelijk verplicht om voor de afloop van de termijn een verlenging aan te bieden. Dat geldt zowel voor gemeenten, kerkgenootschappen als stichtingen die een begraafplaats beheren.

Men is echter niet wettelijk verplicht om het ruimen van een graf aan nabestaanden mede te delen, tenzij dit in de verordening of het reglement van de betreffende begraafplaats staat. Er is een aantal gemeenten dat dit wel in de verordening heeft staan; dan moet men het ook doen.

Uit het afgelopen zijn van de grafrechten volgt al dat de houder van de begraafplaats het graf mag ruimen. Wanneer het precies gebeurt is niet meer zo relevant.
Bovendien is het niet altijd tijdig vooraf te zeggen. Sommige begraafplaatsen laten oude graven waar geen rechten meer op rusten liggen totdat de plek door een andere familie voor een nieuwe begraving wordt uitgezocht. Dan vindt de ruiming binnen een of een paar dagen plaats en is er geen tijd meer om iemand er vooraf van in kennis te stellen.
Dit laatste kan en mag echter niet als een gemeente in een verordening heeft staan dat men tijdig waarschuwt voor het ruimen van een graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.