Gemeente weigert graf te schudden


10 juli 2009

Vraag nummer: 6698  (oude nummer: 13393)

Mijn schoonmoeder is vandaag overleden. Nu zouden wij het erg fijn vinden dat zij bij haar man en zoon in één graf begraven wordt. Zij zijn overleden in 1973 en 1982. Nu hoorden wij van de begravenisondernemer dat de gemeente niet wil dat er meer dan 2 mensen in één graf worden begraven. Maar dat er een wet is die dit wel degelijk toestaat. Kan de gemeente zomaar ons verzoek weigeren?

Met vriendelijk groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Wettelijk is het mogelijk om een graf na 10 jaar na een overlijden te schudden. Maar de begraafplaatshouder is vrij of hij dat wel of niet toestaat.

Of het wel of niet toegestaan is, moet blijken uit de beheersverordening voor die begraafplaats. Maar als het nu niet meer toegestaan is in de verordening, is het nog maar de vraag of dat dat wel geldt voor het bestaande graf. Als het graf destijds is uitgegeven met een recht om te schudden, dan blijft dat recht nu ook bestaan. Of je een graf wel of niet voor meer generaties kunt gebruiken, is een cruciaal aspect.
Een rechthebbende blijft zijn aanspraken houden, ook al wijzigt de gemeente de verordening. Die wijziging geldt dan voor nieuwe graven, maar niet voor oude graven.

Als het oude grafrecht het recht om te schudden wel kende, maar de gemeente nu weigert, kunt u overwegen om een administratiefrechtelijk kort geding tegen de gemeente aan te spannen.

Als het oude grafrecht het recht om te schudden niet kende, is het wellicht toch mogelijk om de stoffelijke resten van uw schoonvader en zwager in een ander 3-persoons graf op een andere begraafplaats elders samen met uw schoonmoeder her te begraven.
Er zijn meerdere manieren om aan uw wens tegemoet te komen.

Als u mij nog eens mailt om welke gemeente het gaat, kan ik nakijken of de gemeente het schudden terecht weigert of niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >