Foto's; gegevens geruimde graven; Gemeentewet


1 maart 2016

Vraag nummer: 45396

Ik wil gegevens opvragen van te ruimen of geruimde graven bij de gemeente. Ik fotografeer voor online.begraafplaatsen.nl. Daar kreeg ik het antwoord dat zij daar niet aan meewerken. Nu heb ik begrepen, dat dit in de gemeentewet vastligt dat zij deze gegevens moeten verstrekken. Is dat waar?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Hier zijn diverse wetten van toepassing, maar de Gemeentewet nu net niet.

In de Wet op de lijkbezorging staat (in artikel 27, lid 1) dat een gemeente of kerkgenootschap of stichting met een begraafplaats een register moet houden van alle daar begraven lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn.
En lid 2 regelt: Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar.
Openbaarheid houdt in dat men iedereen, dus ook u, moet vertellen wie waar begraven is.
Maar dat werkt niet zo dat iemand kan vragen: "Geeft u mij even een lijst van iedereen die tussen 1920 en 1930 hier begraven is?" Of: "Hebt u een lijstje van alle mensen wiens achternaam begint met een B"? Wat men wel kan vragen is: "Is hier Pieter de Bruijn begraven, die op 1 mei 1926 in Haarlemmerliede was geboren?" "En zo ja, waar ligt het graf?"
Men mag dat natuurlijk ook vragen over graven die inmiddels geruimd zijn.

Als op een grafsteen alleen een naam staat of alleen een jaartal, mag men bij de administratie van de begraafplaats de bijbehorende gegevens vragen, zoals de complete doopnamen en de complete data van geboorte en sterfte. Dat zijn gewoonlijk gegevens die men in de begraafplaatsadministratie heeft en die afkomstig zijn van het verlof tot begraven. Als een begraafplaats zegt die gegevens niet te hebben, is er iets flink mis.

Als een begraafplaats weigert dergelijke gegevens te verstrekken, kunnen formele klachten worden ingediend. Bij een kerkelijke begraafplaats die aangesloten is bij de LOB kan men een klacht bij de Ombudsman Uitvaartwezen indienen. Bij een gemeentelijke begraafplaats kan men het verzoek om informatie formaliseren door het schriftelijk in te dienen en dan zijn er verschillende manieren om te klagen of bezwaar te maken tegen het niet verstrekken of het niet volledig verstrekken.
Ik denk overigens dat het gewoonlijk om kleine aantallen graven en personen gaat, omdat vaak de gewenste gegevens al op het grafmonument staan.

Iets anders is het als u gegevens vraagt over te ruimen graven. Dan hebben we het niet over informatie op grond van de Wet op de lijkbezorging, maar over de plicht van de overheid om bekend te maken wat ze doet of nalaat. Van toepassing is dan de Wet openbaarheid van bestuur. Als men een lijstje heeft van graven die op de nominatie staan om geruimd te worden, mag men dat lijstje opvragen, zo nodig met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Weigert men? Bezwaar maken.
Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/vraag-en-antwoord/wat-is-de-wet-openbaarheid-van-bestuur-wob

Het niet willen meewerken van begraafplaatshouders aan fotograferen is een non-issue; u kunt er immers gewoon fotograferen en men kan het u niet verbieden als u verder niemand lastig valt.
Zie de vele eerdere vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument' over fotograferen.

Strikt persoonlijk vind ik overigens het fotograferen van graven en het noteren van gegevens van de daar begraven personen een goede zaak. Het is cultureel interessant om de vele verschillen in graven en monumenten te zien, in de loop der tijden en in verschillende steden en regio's in het land. En het is natuurlijk erg leuk voor familieonderzoek. Alhoewel de gegevens niet altijd 100% betrouwbaar zijn. Soms zijn mensen wiens stoffelijke resten er begraven zijn, niet op het grafmonument vermeld. Dat kan met name wel eens voorkomen bij later bijgezette asbussen. En het kan zijn dat iemand op de steen vermeld is, die daar niet meer of zelfs nooit begraven is. Dat soort dingen moeten genealogen altijd in het achterhoofd houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >