Familiegraf laten ruimen om het opnieuw te gebruiken


21 januari 2008

Vraag nummer: 5141  (oude nummer: 10145)

Door erven zijn er een aantal zeer oude familiegraven op begraafplaats Emous in Vlaardingen op mijn naam gekomen. Is het mogelijk deze graven te laten ruimen om t.z.t. zelf te kunnen gebruiken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In vroeger tijden was het niet ongebruikelijk om graven uit te geven onder de bepaling dat zij konden worden geschud zodat ook volgende generaties er een plaats in konden vinden.

Ik heb het eens even voor u nagekeken. Ik heb in mijn archief de beheersverordening voor de begraafplaatsen van de gemeente Vlaardingen van 2004.
In artikel 24, vierde lid, staat: 4. "Het op verzoek van de rechthebbende geheel of gedeeltelijk ontruimen van een
familiegraf heeft niet plaats, indien zulks ten doel heeft opnieuw in dat graf te begraven".
De conclusie is dat Vlaardingen het schudden van een graf niet of niet meer toestaat.

Het is echter de vraag in hoeverre u iets met deze bepaling van doen hebt. Bij grafrechten gaat het namelijk om, zoals juristen dat noemen, zakelijke rechten. Het grafrecht is ook een civiel recht, ondanks dat het eventueel via een publiekrechtelijk besluit in leven is geroepen. In niet-juridische taal: het grafrecht is een soort contract. En zoals bij elk contract is het zo, dat één partij het contract gedurende de looptijd niet eenzijdig mag veranderen. Dat betekent dat als in het verleden een graf is uitgegeven onder de voorwaarde dat het wél mocht worden geschud, de gemeente niet later eenzijdig mag bepalen dat ze dat niet meer toestaat. Want dat tast de aard en omvang van het recht in hoge mate aan. Het maakt nogal een groot verschil of je een graf eenmalig kunt gebruiken, dan wel of je er eeuwenlang in principe vele generaties in kwijt kunt.
U kunt zich dus op het standpunt stellen dat het graf wel geschud mag worden, mits u kunt aantonen dat die mogelijkheid wel bestond op het moment dat het betreffende graf werd uitgegeven. Maar dat laatste - is het aantoonbaar - is vaak een probleem. U bent gered als u een grafakte hebt, waarin deze mogelijkheid is opgenomen. En natuurlijk ook als u de tekst van een oude beheersverordening hebt, waarin het is opgenomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >