Familiegraf geruimd 10 jaar na overlijden opa


27 april 2009

Vraag nummer: 6466  (oude nummer: 12877)

Geachte mijnheer van der Putten,

Mijn opa is in 1997 overleden en is bijgezet in het familiegraf waarin zijn vader en opa liggen. Tot mijn verbazing kreeg ik te horen dat het graf in 2007 is geruimd. MIjn vader, met wie ik geen goed contact heb, vertelde mij dat hij voor 10 jaar heeft betaald en het genoeg vond. Echter op deze site heb ik gelezen dat een familiegraf wordt gekocht voor 20 of 30 jaar. Dit is neem ik aan 20 of 30 jaar NA overlijden van de rechthebbende op het graf? Zo ja, kan het mogelijk zijn dat mijn vader de kosten heeft afgekocht en er zelf geld van in zijn zak heeft gestoken? Tevens heb ik gelezen dat de kosten voor het onderhouden van een graf maar zo een € 12.- per maand zou zijn?
Dit houdt mij heel erg bezig, temeer dat mijn oma ook al, wegens "onder verzekering" volgens mijn vader, een niet al te leuke crematie heeft gehad.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De meest gangbare termijn waarvoor een familiegraf tegenwoordig wordt uitgegeven is 20 jaar. Maar ook andere termijnen zijn mogelijk. 20 jaar is op dit moment de wettelijke minimumtermijn.
Echter, deze termijn is pas in 1991 in de wet vastgelegd. Voordien konden familiegraven (vaak ook wel eigen graven genoemd) ook voor 10 jaar of een andere termijn worden uitgegeven.

Als u schrijft dat uw opa in 1997 is bijgezet in een graf waar ook al zijn vader en grootvader zijn bijgezet, dan gaat het dus om een oud bestaand graf. Het kan zijn dat in 1997 de gebruiksrechten op dit graf (bijna) waren afgelopen en dat uw vader de rechten verlengd heeft met de noodzakelijke termijn van 10 jaar. Een overledene moet namelijk wettelijk minstens 10 jaar begraven blijven. En dan moet natuurlijk ook het gebruiksrecht zo lang doorlopen.
En tja, na afloop van die 10 jaar kan de rechthebbende op het graf besluiten om de rechten niet te verlengen.

De kosten van het verlengen van een graf verschillen van begraafplaats tot begraafplaats. Ze lopen erg uiteen. Op sommige begraafplaatsen kosten verlengen met 10 jaar euro 200,- en bij andere euro 2.000,-. Gemiddeld moet men denken aan een bedrag van 1.500,-. Dat komt dan inderdaad op ongeveer 12,- per maand, maar een verlenging moet wel in een keer betaald worden. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Als een nieuw familiegraf gehuurd (men koopt nooit graven) wordt voor 20 jaar, gaat dat in op het moment van huur. Men kan een graf al huren voordat er in begraven wordt. En het heeft ook niets te maken met het overlijden van de rechthebbende, zo u meent. De rechthebbende is de persoon op wiens naam het graf staat, niet de persoon die begraven is.

Als de grafrechten op het graf van uw opa in 2007 niet verlengd zijn, is het misschien nog mogelijk dat u dat zelf doet, als u wilt. Nadat de rechten op een graf verlopen zijn, wordt meestal vrij snel het grafmonument verwijderd. Maar niet de inhoud van het graf. Dat gebeurt gewoonlijk pas als de plek aan een andere familie wordt uitgegeven voor een nieuwe begraving. Als het graf nog niet aan andere is uitgegeven, kan het aan u worden uitgegeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.