Erven van grafrecht (en kosten ruiming graf)


19 augustus 2008

Vraag nummer: 5632  (oude nummer: 11159)

De begraafplaats waar mijn oma ligt begraven geeft aan dat het graf geruimd moet worden of dat het grafrecht moet worden verlengd. Het grafrecht stond op naam van mijn vader die in 1990 is overleden.
Ben ik samen met mijn broer en zus verplicht om de kosten van het ruimen van het graf te dragen indien we besluiten om het grafrecht niet te verlengen en dus over te nemen ?

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik begrijp uw vraag niet goed.
U geeft als titel 'Erven van grafrecht', maar daar gaat uw vraag niet over. Men erft trouwens een graf of grafrecht niet automatisch; u krijgt het graf(recht) alleen als u de rechten vraagt en als de begraafplaatshouder u als rechthebbende accepteert.
Iets anders kan zijn dat de overledene als vorige rechthebbende nog schulden aan de begraafplaats had, dat hij bijvoorbeeld de rekening voor jaarlijks onderhoud wel had liggen maar nog niet had betaald. Indien dat het geval is, moeten de erfgenamen die betalen. Ook zonder dat ze zelf rechthebbende worden door een grafrecht over te nemen. Er kan trouwens maar één persoon een grafrecht overnemen; nooit meerdere personen samen.

U vraagt of u verplicht bent om de kosten van het ruimen van het graf te dragen indien u het grafrecht niet verlengt en (het grafrecht) "dus overneemt". Ik snap niet goed wat u bedoelt. Alleen als u de rechten verlengt, neemt u ze over. Niet als u ze niet verlengt. Het heeft weinig zin om ze bijvoorbeeld op 19 augustus over te nemen als ze op 1 september verlopen.

Maar de vraag is of u verplicht bent om kosten van het ruimen van het graf te dragen. Dat is alleen het geval als deze verplichting al bestond op het moment van het vestigen van het grafrecht. En als u nog rechthebbende bent.
Als het grafrecht dat op naam van uw vader stond, nooit op uw naam is overgeschreven, bent u niet tot het betalen van ruimingskosten verplicht, ook als deze verplichting al bestond op het moment van het vestigen van het grafrecht.
De begraafplaats kan niet in 2008 een vordering claimen op de erven van een persoon die in 1990 is overleden. Die vordering bestond in 1990 nog niet, maar is die pas in 2008 ontstaan, bij het aflopen van het grafrecht.

Het in rekening brengen van de kosten van het ruimen van een graf is niet zo'n erg handige regel van (vooral kerkelijke) begraafplaatsen. Ten eerste is hij alleen geldig als die voorwaarde is afgesproken bij het uitgeven van het graf óf bij het verlengen van het graf. Maar wanneer een rechthebbende op het graf is overleden vóórdat het grafrecht eindigde, is er niemand meer om die kosten bij in rekening te brengen. Erfgenamen zijn alleen verplicht om kosten te betalen die al bestonden op het moment van overlijden, niet die zoals in dit geval zo´n 18 jaar later komen.
De begraafplaats kan deze kosten nergens meer claimen. Tenzij een nazaat zich als nieuwe rechthebbende aanmeldt; die kan dan aansprakelijk zijn. Maar alleen, zoals ik al zei, als deze voorwaarde was afgesproken op het moment van uitgifte van het graf, toen uw oma overleed (of opa, als die eerder in hetzelfde graf begraven is).

Zie de vergelijkbare vragen zoals 'Grafmonument ruimen op mijn kosten......' en 'Kosten ruimen familiegraf' in de sub-rubrieken Ruimen graf en Grafsteen/monument van de rubriek Begraven.
Daar is deze materie uitvoerig behandeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.