Een graf ruimen dat nog in takt is?


7 december 2009

Vraag nummer: 7117  (oude nummer: 14527)

M,
MIjn vraag is de volgende: De termijn van 20 jaar is bij mn ouders verlopen, en wij kregen een brief van de gemeente of we wilden verlengen met een periode van 10 jaar. Op mijn verzoek is er "geprikt" of de kist nog n takt was en er uberhaut nog iets in her graf ligt. |Nu blijkt de kist nog in tact. Mag een gemeente nu het graf wat nog in tact is ruimen, mocht iemand besluiten niet te betalen voor verlening?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat de kist mogelijk nog intact is, is geen reden om een graf niet te mogen ruimen.

Wettelijk gezien mogen graven reeds na 10 jaar na de laatste begraving geruimd worden, ongeacht of de kist intact is of niet en ongeacht de staat van ontbinding van stoffelijke overschotten. De onverteerde resten mogen dan worden overgebracht naar een verzamelgraf of dieper in hetzelfde graf worden herbegraven.

Zolang de (verlengde) huurtermijn van een graf niet verlopen is, mag het niet geruimd worden.
Wanneer een verlenging niet betaald wordt, kan ruiming plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.