Consequenties (vervolg 9342).


20 juni 2007

Vraag nummer: 4834  (oude nummer: 9383)

Geachte heer vd Putten, nav de vorige vraag 9342 (oud).
Indien men bij eventuele opgraving en herbegraving niet over de juiste vergunningen beschikt wat zijn dan de consequenties voor degene die verantwoordelijk is voor de opgraving en herbegraving van de stoffelijke resten? Want volgens mij is er dan sprake van het overtreden van de wet.

Vriendelijke groeten.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat klopt. Zeker is er dan sprake van het overtreden van de wet.
Maar er zijn meer personen in overtreding. De houder en de beheerder van de begraafplaats die een opgraving zonder verlof toelaten zijn in overtreding en de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering en de persoon die het uitvoert. Misschien ook nog de nabestaande die opdracht heeft gegeven. In het laatste geval hangt het er van af of die persoon wist of kon begrijpen dat verlof nodig was en bewust heeft nagelaten om het te vragen

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.