Binnen 2 weken moet ik graf zelf ruimen (Valkenburg aan de Geul; nee hoor, dat hoeft niet)


7 januari 2009

Vraag nummer: 6050  (oude nummer: 12074)

het graf van mijn vader loopt nog tot 15 februari maar ik het niet nog eens 10 of 20 jaar pakken ik heb de gemeente gebeld hierover ik zou nog een brief krijgen en ik moet dan binnen 2 weken het graf geruimd hebben ben ik dan nu verplicht om het graf zelf te ruimen
met vriendelijke groet
XX uit valkenburg a/d geul.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat u zelf het graf moet ruimen, lijkt me niet voorstelbaar. Misschien bedoelt de gemeente dat u het grafmonument dient te verwijderen.

Ik kijk eens even in de Begraafplaatsverordening van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
In deze verordening van 2007 lees ik:
"Artikel 22 Verwijdering grafbedekking na het vervallen van de koop- of huurovereenkomst
1. De grafbedekking dient binnen 12 weken na het vervallen van de koop- of huurovereenkomst door de rechthebbende te worden verwijderd. Indien de rechthebbende dit nalaat kan de grafbedekking op last van het college van burgemeester en wethouders op kosten van de rechthebbende worden verwijderd. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende een termijn van twee weken is geboden om alsnog zelf voor verwijdering van de grafbedekking zorg te dragen."
Dat is leuk bedacht door de gemeente, maar niet geldig voor graven die zijn uitgegeven voordat deze verordening in werking trad. Dus is deze verplichting niet van toepassing op het graf van uw vader.
Indien de gemeente meent dat het wel zo is dient zij een schriftelijk besluit te nemen. Tegen dat besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.
Grafrechten zijn namelijk zakelijke gebruiksrechten, wat o.a. tot gevolg heeft dat men ze, als ze eenmaal gevestigd zijn, niet later eenzijdig kan veranderen. Men kan dus geen extra voorwaarden of kosten opleggen. Dat kan een gemeente ook niet door een verordening.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >