Bij ruiming aanwezig zijn in verband met het verkrijgen van schedel


28 februari 2012

Vraag nummer: 27617

Geachte heer v.d.Putten,
Daar ik Read ben bij de Terebinth werd mij de vraag gesteld door een kennis van mij, de vraag was:
"Mijn vader die 10 jaar geleden is begraven en waarschijnlijk eerstdaags word geruimd, daar wil ik de schedel van hebben.
Kan en mag ik eventueel bij de ruiming aanwezig zijn en de schedel opvragen".
Mijn kennis is aanhanger van het Boeddisme en vandaar de vraag.
Met vriendelijke groeten,
Henk Paardekooper.

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord is twee maal 'neen'.

Nagenoeg alle begraafplaatsen hebben in hun beheersverordening of beheersreglement staan dat behalve de personen die 'de klus klaren' niemand aanwezig mag zijn bij een opgraving of de ruiming van een graf. De achtergrond van dit verbod is privacy van de overledene, het rustig 'zakelijk' kunnen werken van de uitvoerders zonder rekening te hoeven houden met de emoties van nabestaanden en bescherming van nabestaanden tegen hun eigen emoties. Dat klinkt betuttelend maar om de stoffelijke resten van vader/moeder of een andere dierbare te zien, geeft toch vaak een schok. Er zijn in het verleden te vaak problemen mee geweest; begraafplaatsen beginnen er niet meer aan. En dat hoeven ze ook niet.

Het meenemen van een schedel van een begraafplaats na ruiming van een graf is niet toegestaan. De wet schrijft nadrukkelijk voor dat stoffelijke resten na ruiming op een begraafplaats moeten worden herbegraven, dan wel (onder voorwaarden) kunnen worden gecremeerd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.