Bezwaar opgraven (na ruiming)


13 januari 2010

Vraag nummer: 7231  (oude nummer: 14781)

Geachte heer van der Putten,

Dit jaar zullen wij binnen de gemeente een vak met huurgraven gaan ruimen, waar in 1974 voor het laatst begraven is. Wij hebben als gemeente zelf nabestaande getraceerd om hen in kennis te stellen van de ruiming. Er zijn vele reacties binnen gekomen. Deze nabestaanden zijn nu bij ons als belanghebbende geregistreerd, aangezien zij geen rechthebbende kunnen zijn van een huurgraf.
Een aantal nabestaanden heeft aangegeven de stoffelijke resten te willen herbegraven, zowel op dezelfde begraafplaats als op een begraafplaats buiten de gemeente. Deze opgravingen zullen plaats vinden voor de algehele ruiming. Nabestaanden dienen ook een vergunning c.q. verlof van de burgemeester te krijgen. Kunnen andere familieleden bezwaar tegen deze opgraving maken?

Vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Even voor de duidelijkheid: wat u een huurgraf noemt, is een algemeen graf, niet? In veel gemeenten gebruikt men die term voor eigen/particuliere graven.

Men dient inderdaad ook een vergunning te krijgen voor de op- en herbegraving. Soms vindt men dat wel verwarrend als er toch geruimd zal worden. Maar de vuistregel is dat als de stoffelijke resten individueel in een nieuw graf herbegraven zullen worden, er verlof nodig is. Ongeacht het tijdsverloop van overlijden.

Ja, andere familieleden kunnen tegen dat verlof bezwaar maken. Het is per slot een gewone vergunning, waar bezwaar en beroep ingevolge de Algemene wet bestuursrecht open staat.
Maar ik zou inhoudelijk niets kunnen bedenken dat steekhoudend zou kunnen zijn, als iemand bezwaar maakt. Het enige alternatief is immers ruiming. En een rechter zal altijd kiezen voor het vormen van een nieuw graf, als blijkt dat een nabestaande daar behoefte aan heeft.
Maar ja, je bent en blijft gebonden aan de algemene regel dat bezwaar tegen het besluit open staat. Dus het is mogelijk en moet ook opgemerkt worden in de beschikking. Het zou trouwens in theorie ook denkbaar zin dat de begunstigde bezwaar heeft tegen eventuele voorwaarden in de vergunning.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >