Bericht van grafruiming?


25 januari 2009

Vraag nummer: 6112  (oude nummer: 12201)

ik kreeg vandaag via mijn oom te horen dat het graf van mijn vader per 1 feb word geruimd dit heeft hij ontdekt omdat dit staat aangegeven op de begraafplaats
mijn moeder en andere fam leden zijn hier niet van op de hoogte gebracht door de begraafplaats
is dit de normale gang van zaken of horen wij hier van op de hoogte te worden gebracht

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nabestaanden hoeven gewoonlijk van het voornemen om graven te ruimen niet op de hoogte te worden gebracht, tenzij dat in een verordening of reglement van de betreffende begraafplaats is voorgeschreven.

Er moet eerst onderscheid worden gemaakt tussen het soort graf waar het om gaat (algemeen of eigen graf) en tussen de termijn waarvoor het graf is uitgegeven en de ruiming.

Als het gaat om een algemeen graf, dan kan de termijn van het gebruik van dat graf niet verlengd worden. Stel dat een graf in 1995 in gebruik is genomen, dan kan de termijn in 2005 eindigen. Zulke graven worden meestal niet onmiddellijk geruimd, maar pas enige tijd later, samen met andere graven, zodat men efficient en goedkoop kan werken. De ruiming hoeft aan niemand te worden medegedeeld; als de termijn van in het gebruik eindigt, bepaalt de begraafplaatshouder of het het graf bij wijze van spreken na 1 week of na 10 jaar ruimt. Het doen van een mededeling bij het graf of op een mededelingenbord is alleen een service.

Als het gaat om een eigen graf, dan moet de houder van de begraafplaats eerst aan de rechthebbende op dat graf verlenging aanbieden. Als de rechthebbende geen verlenging wenst, kan het graf geruimd worden. De begraafplaatshouder kan de ruiming dan uitvoeren op een moment dat het hem uitkomt. Het doen van een mededeling van de ruiming bij het graf of op een mededelingenbord is wettelijk niet vereist, het is alleen een service.
Maar sommige begraafplaatsen hebben in hun beheersverordening of reglement de regel opgenomen, dat de rechthebbende wel in kennis wordt gesteld. Aan die eigen regel moet men zich dan natuurlijk ook houden.

Nabestaanden weten natuurlijk zelf ook, of behoren dat te weten, voor wat voor termijn een graf is uitgegeven. En na afloop van die termijn kan een graf geruimd worden.

Zie vergelijkbare vragen in de rubriek Begraven > Graf ruimen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.