Benaderen rechthebbenden bij aangekondigde ruiming door gemeente


30 augustus 2011

Vraag nummer: 25830

Weledelgestrenge heer Van der Putten.
Mijn vader is afgelopen zaterdag 27-08 overleden. Hij wordt vrijdag 2 september begraven. De begraafplaats die hij als gewenst had aangegeven blijkt nu "vol". Op die begraafplaats liggen zijn ouders en zijn broers en zussen. Anders dan ik had verwacht, hebben mijn ouders geen grafrechten op de desbetreffende begraafplaats gekocht / gereserveerd. Aan de poort van die begraafplaats staat een aankondiging van een 20-tal graven die in januari 2012 worden geruimd als er niet voor januari 2012 door de rechthebbenden wordt gereageerd. Ik heb begrepen dat als rechthebbenden voor afloop van de "wachtperiode" te kennen geven geen bezwaar te hebben tegen ruiming, een dergelijk -dan geruimd graf- onmiddellijk beschikbaar zou kunnen zijn. Het gaat om oude graven en ik kan mij voorstellen dat -wellicht onder aanbieding ook van een premie- rechthebbenden, desgevraag zouden willen meewerken aan "vervroegde" ontruiming. Afgezien van praktische problemen van het mogelijk niet bekend zijn van die rechthebbenden: de gemeente bezit de administratieve gegevens: (hoe) beschikking krijgen over die gegevens of hoe kunnen wij (wellicht via de gemeente) deze rechthebbenden benaderen? Graag verneem ik. Met dank vast voor uw moeite en Met vriendelijke groet,

Wiebe Cnossen

Antwoord:

Geachte heer,

Gecondoleerd met dit zeer recente verlies.

Als de rechten van oude graven verlopen zijn, hoeft er helemaal geen toestemming van voormalige rechthebbenden voor de ruiming te zijn. De gemeente kan zo'n graf dan direct ruimen en voor een nieuwe begraving uitgeven. Ik zie geen enkele reden voor een 'wachttermijn'.
U kunt er nog eens met de gemeente over overleggen.

Wellicht is het een optie om via een rechtszaak de uitgifte van een graf af te dwingen, als u er niet in overleg uit komt.
Als het de bedoeling is dat uw vader a.s. vrijdag begraven wordt, is er nu nog tijd voor een voorlopige voorziening. 2 dagen is ruim voldoende. Er zijn voorbeelden waarin ik binnen 20 uur een rechterlijke uitspraak op zak had die de gemeente gebood een graf uit te geven.

Het is ook een optie om zelf (voormalige) rechthebbenden te benaderen, als u aan namen en adressen kunt komen. Maar het is eigenlijk volstrekt overbodig om voormalige rechthebbenden te vragen een graf af te staan. Men heeft immers geen rechten meer en kan juridisch gezien dan natuurlijk ook geen toestemming geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.