Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat als de familie verhuist? (graf in tuin)


25 november 2003

Vraag nummer: 2680  (oude nummer: 3459)

Geachte heer van der Putten,

Niet echt een vraag maar wel opmerkelijk nieuws trof ik vandaag aan op de site Nu.nl. Begrafenissen in de tuin? En als de familie ooit verhuisd en de nieuwe eigenaren besluiten een schuttinkje te plaatsen en daarvoor even wat moeten graven??

Gemeente akkoord met begrafenis in tuin

Uitgegeven: 25 november 2003 14:44

JOURE - Van de gemeente Skarsterlân mogen twee mannen na hun dood in hun eigen tuin worden begraven. Beide mannen voelen zich verbonden met hun eigen grond, aldus burgemeester G. Kuiper van Skarsterlân dinsdag. De inspectie van het ministerie van VROM heeft de gemeente geadviseerd de begrafenissen in de tuin te verbieden.

De wet op lijkbezorging geeft gemeenten de ruimte toestemming te verlenen aan burgers die op eigen grond willen worden begraven. De VROM Inspectie is echter bang dat van toestemming van de gemeente Skarsterlân een precedentwerking uitgaat. Daarom adviseert zij de particuliere begraafplaats te verbieden.

"Dat vinden wij geen steekhoudend argument. Wij hebben om een nieuw advies met betere argumenten gevraagd. Dat advies hebben wij nooit gekregen. Dat heeft veel irritatie bij ons gewekt", reageert burgemeester Kuiper op de inspectie.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het eenmaal per vijftig jaar een keer plaats dat een gemeente het verzoek krijgt voor een particuliere begrafenis. De raad moet op 17 december een definitieve beslissing nemen over de toekomstige teraardebestelling.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De zaak is mij bekend; de gemeente heeft mij geconsulteerd.
De kop van het artikel is enigszins misleidend. Het gaat niet om een doorsnee 'tuin' bij een doorzonwoning in een gewone woonwijk, maar om een boerderij in het buitengebied met een behoorlijk aantal hectaren grond.

Zo heel opmerkelijk is het niet. Het komt een keer of 2, 3 per jaar voor. Volgende maand komt een soortgelijk verzoek aan de orde in de raad van de gemeente Goirle.

Dit soort zaken komt zo zelden voor, dat je voor precedentwerking niet hoeft te vrezen. De gemiddelde gemeente krijgt gemiddeld minder dan 1 keer per 100 jaar zo'n verzoek.
In Goirle bijvoorbeeld bestond ook al een particuliere begraafplaats, maar die was van 1823. Dus eens in de 180 jaar geeft mijns inziens niet echt gevaar voor precedentwerking. En al zouden er nog 1 of 2 andere mensen zijn die het zouden willen, so what?

Men staat dit soort zaken alleen toe als er een redelijke garantie is dat de betreffende familie nog (minstens) een volgende generatie op het betreffende terrein blijft wonen. En wanneer het terrein zo groot is, dat de buurman met dat schuttinkje minstens vele meters weg is.
Als de familie ooit zou verhuizen, kan het graf zonder bezwaar worden verplaatst of worden geruimd. Net zoals dat met andere graven op andere begraafplaatsen gebeurt. Als het graf op zo'n particuliere begraafplaats wordt verwijderd, vervalt ook de status van begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Naschrift: In 2010 is de regelgeving over de aanleg van begraafplaatsen gewijzigd.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >