Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat als de familie verhuist? (graf in tuin)

25 november 2003

Vraag nummer: 2680 (oude nummer: 3459)

Geachte heer van der Putten,

Niet echt een vraag maar wel opmerkelijk nieuws trof ik vandaag aan op de site Nu.nl. Begrafenissen in de tuin? En als de familie ooit verhuisd en de nieuwe eigenaren besluiten een schuttinkje te plaatsen en daarvoor even wat moeten graven??

Gemeente akkoord met begrafenis in tuin

Uitgegeven: 25 november 2003 14:44

JOURE - Van de gemeente Skarsterlân mogen twee mannen na hun dood in hun eigen tuin worden begraven. Beide mannen voelen zich verbonden met hun eigen grond, aldus burgemeester G. Kuiper van Skarsterlân dinsdag. De inspectie van het ministerie van VROM heeft de gemeente geadviseerd de begrafenissen in de tuin te verbieden.

De wet op lijkbezorging geeft gemeenten de ruimte toestemming te verlenen aan burgers die op eigen grond willen worden begraven. De VROM Inspectie is echter bang dat van toestemming van de gemeente Skarsterlân een precedentwerking uitgaat. Daarom adviseert zij de particuliere begraafplaats te verbieden.

"Dat vinden wij geen steekhoudend argument. Wij hebben om een nieuw advies met betere argumenten gevraagd. Dat advies hebben wij nooit gekregen. Dat heeft veel irritatie bij ons gewekt", reageert burgemeester Kuiper op de inspectie.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het eenmaal per vijftig jaar een keer plaats dat een gemeente het verzoek krijgt voor een particuliere begrafenis. De raad moet op 17 december een definitieve beslissing nemen over de toekomstige teraardebestelling.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De zaak is mij bekend; de gemeente heeft mij geconsulteerd.
De kop van het artikel is enigszins misleidend. Het gaat niet om een doorsnee 'tuin' bij een doorzonwoning in een gewone woonwijk, maar om een boerderij in het buitengebied met een behoorlijk aantal hectaren grond.

Zo heel opmerkelijk is het niet. Het komt een keer of 2, 3 per jaar voor. Volgende maand komt een soortgelijk verzoek aan de orde in de raad van de gemeente Goirle.

Dit soort zaken komt zo zelden voor, dat je voor precedentwerking niet hoeft te vrezen. De gemiddelde gemeente krijgt gemiddeld minder dan 1 keer per 100 jaar zo'n verzoek.
In Goirle bijvoorbeeld bestond ook al een particuliere begraafplaats, maar die was van 1823. Dus eens in de 180 jaar geeft mijns inziens niet echt gevaar voor precedentwerking. En al zouden er nog 1 of 2 andere mensen zijn die het zouden willen, so what?

Men staat dit soort zaken alleen toe als er een redelijke garantie is dat de betreffende familie nog (minstens) een volgende generatie op het betreffende terrein blijft wonen. En wanneer het terrein zo groot is, dat de buurman met dat schuttinkje minstens vele meters weg is.
Als de familie ooit zou verhuizen, kan het graf zonder bezwaar worden verplaatst of worden geruimd. Net zoals dat met andere graven op andere begraafplaatsen gebeurt. Als het graf op zo'n particuliere begraafplaats wordt verwijderd, vervalt ook de status van begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Naschrift: In 2010 is de regelgeving over de aanleg van begraafplaatsen gewijzigd.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder