Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voorschriften graven in grafheuvel op eigen grond.


8 april 2010

Vraag nummer: 7504  (oude nummer: 15629)

Graag zouden wij willen weten of er afmetingen bepaald zijn voor het begraven in een grafheuvel (op eigen grond). Dus hoe groot de afstand tussen de graven moeten zijn en of er een maximale hoogte aan verbonden is. Op internet kan ik wel voorbeelden vinden zoals in Heilig Landstiching en een begrafenisondernemer met de zogenaamde 'bijenraat' constructie of ook wel galerijgraf genoemd . Op laatstgenoemde foto is een model te zien van 3 graven hoog en 4 graven breed. In ons geval beperkt het zich om 6 graven. Zijn we ook gebonden aan andere voorwaarden bij deze wijze van begraven; afmetingen per graf. Moet dit een bestaande constructie zijn of mogen we dit ook zelf realiseren door bijvoorbeeld te metselen of losse betonnen elementen in de aarden heuvel te plaatsen en deze met een marmeren plaat af te sluiten? Moet er ook een bepaalde ventilatie zijn in verband met het al dan niet kunnen ontbinding van een lichaam? Alvast dank voor uw reaktie.

Met vriendelijke groet,

Fam. Cornelissen

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er bestaan geen regels voor afmetingen van grafheuvels. Alleen regels voor de onderlinge afstand van graven, waarmee de plekken/ruimte voor een kist wordt genoemd.
Als u in een grafheuvel kisten gewoon los in de aarde plaatst, moet u er voor zorgen dat de minimale afstand tussen de kisten onderling, zowel naar boven en beneden als naar links en rechts 30 cm aarde is. En dat de bovenste afdeklaag minstens 65 cm dik is. Dat zijn alle eisen op grond van het Besluit op de lijkbezorging (artikel 5 Blb).

Als er een soort (ondergrondse of bovengrondse) kelders voor de kisten wordt gemaakt, gemetseld of door betonelementen te plaatsen, kunnen die kelderruimtes gewoon direct naast en op elkaar staan. Dan hoeft er geen ruimte tussen te zitten. De kelders hoeven formeel ook niet afgedekt te worden met iets. Op de Heiling Landstichting heeft men dat wel gedaan, maar alleen om het geheel wat meer in het landschap op te doen gaan. Juridisch of technisch is het niet nodig.
In Enschede bijvoorbeeld heeft men bewust echt een muur van wandgraven gemaakt. Dat is visueel een heel ander concept. Maar dat zult u waarschijnlijk niet wensen.

Eisen voor de afmetingen van zulke kelderruimtes zijn er niet. Er moet een kist in passen. Dat zou wel praktisch zijn, niet?
Maar men mag ook iemand zonder kist begraven, in een lijkwade of ander omhulsel. Wanneer men de ruimte zo klein maakt dat iemand er alleen opgevouwen in kan liggen, is dat een eigen keuze. Er is geen regel dat een overledene alleen languit gestrekt in een graf moet liggen.
Kortom, je moet qua afmetingen gezond verstand gebruiken en nagaan wat de afmetingen van kisten zijn.

Volgens artikel 7 Blb moet de constructie van grafkelders zodanig zijn dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook afgevoerd kan worden. De afvoer van lucht uit de grafruimte geschiedt op zodanige wijze dat daarvan geen hinder kan worden ondervonden.
Er zijn mensen die dan met pijpen en filters gaan werken, maar dat is mijns inziens niet nodig. Als je een kelder metselt of van beton optrekt, is het materiaal vaak ook langs de verbindingen poreus genoeg om voldoende zuurstof door te laten. Zorg voor een paar kleine kiertjes en je bent klaar. Je moet het alleen zo maken dat er nooit water in de kelder kan lopen. Dus bijvoorbeeld enkele gaten schuin naar boven boren. En vooral ook gaten in de bodem maken zodat wanneer er toch water in de kelder komt, dat er onder weer uit kan lopen. U moet zorgen dat een betonnen bak geen zwembad kan worden.

Het plaatsen van losse betonnen elementen zonder bodem zou uitstekend zijn. Beter dan een betonnen bak. Een betonnen kelder/bak heeft alleen zin als de kelder in het grondwater staat.
Je kunt de betonnen elementen gewoon rond de kist stapelen. Stevige plaat er boven op of de betonnen elementen schuin naar elkaar toe stapelen en je bent klaar.
Je moet het natuurlijk wel erg stevig maken en voorkomen dat wanneer iemand op de heuvel gaat staan, hij in een graf kan zakken.

Het meest eenvoudig is natuurlijk een grafheuvel van aarde. Je plaatst een kist op de aarde, op het maaiveld of iets er onder of een flink eind in de grond (de enige wettelijke eis is dat de kist 30 cm van het gemiddeld hoogste grondwaterpeil af staat). En dan gooi je er aarde overheen, zodanig dat er minstens een laag van 65 cm aarde boven en rond de kist is. Als er weer een begraving plaats moet vinden, graaf je het heuveltje zover af, dat de nieuwe kist minstens 30 cm van de reeds geplaatste kist af staat. De kist kan naast of boven op de vorige kist staan, mits met 30 cm aarde er tussen.
En zo kun je door gaan.
Dit is het meest eenvoudig, het meest doeltreffend en het kan niet echt veel inzakken. Wel een beetje, als de kist vergaat, maar dan klinkt de aarde op een natuurlijke wijze in. Als de heuvel groot genoeg is, zie of merk je dat nauwelijks.

Het kan dus allemaal uiterst eenvoudig.

Zie andere vragen in de subrubriek 'Graf/begraafplaats op eigen grond' in de hoofdrubriek 'Begraven'.
Maar pas op met oude vragen: per 1 januari 2010 is de regelgeving over de aanleg van begraafplaatsen gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >